Hopp til hovedinnhold

Asker museums planteregister

Vår nydelige museumshage er full av spesielle og vakre planter. Noen av plantene er svært gamle og stammer fra Otto og Tilla sin tid her på Hvalstad, mens andre planter har kommet til senere. Alle bidrar de til å gi museumshagen vår sitt særpreg.

På denne siden finner du en foreløpig oversikt over vårt planteregister. Vi holder fortsatt på med å registrere nye planter, som etterhvert vil legges til i denne oversikten. Hele planteregistreringen er fortsatt under utvikling.

Plantene er gruppert i alfabetisk rekkefølge, etter deres mest vanlige navn.

A

B

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1