Hopp til hovedinnhold

Hasselurt

Botanisk navn:  Asarum europaeum

Plassering: Spredt i bjørnebedet og ulvebedene. Finnes også øverst i ‘enga’ – syd for stien som går nedenfor bjørnebedet og inntil steinkanten, syd for Romergutten.

Beskrivelse: Hasselurten er en hardfør vintergrønn staude som kan danne tette tepper, 10-15 cm høy. Sprer seg ved korte, overjordiske utløpere. Har uanseelige, klokkeformede og brunfiolette blomster som er gjemt under bladene. Bladene er nyreformet, blanke og læraktige. Trives best i halvskygge, i næringsrik, humusholdig og fuktig jord – godt drenert. Skal ikke plantes dypt. Bruker lang tid på å etablere seg, så i starten er det viktig å luke for å holde invaderende planter på avstand. Formeres ved deling og frør seg villig. Maur kan bidra til ytterligere spredning. Sterk sol medfører små og gulaktige blader.

Blomstringstid: mai - juni

Skjøtsel: Ta bort planter som står for tett på nabostaudene.

Bruksområde: 

  • Pryd: Bunndekkeplante i skyggefulle områder, surjordsrabatter, i bed og under busker og trær.
  • ​Medisin (tidligere): Brekkmiddel, avførende, vanndrivende (gunstig ved vattersott/ødemer)

Historikk: Trolig fra Tillas tid.   

  • 1/1