<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Undervisning og omvisninger

Asker museum tilbyr spennende opplegg og omvisninger for både store og små. Historie er gøy!

Arbeid og lek i bygda for 100 år siden– for 4. trinn

En full skoledag på Asker Museum hvor elevene lærer om livet «i gamle dager» gjennom praktiske øvelser. De får blant annet prøve karding av ull, spinning av tråd, veving av filleryer, lompebaking og spikking av pil og bue. Den Kulturelle skolesekken i Asker og Bærum er medarrangør. Programmet er knyttet opp mot kompetansemål i fagene kunst og håndverk og samfunnsfag (se lærerveiledning).

Hvert år får vi tilbakemeldinger fra elever, lærere og foreldre som er svært fornøyde med opplegget vårt. Et eksempel er denne e-posten som kom fra en mor til en 4.klassing ved Hofstad skole i mai 2015:

«Hei. Jeg ville bare fortelle at jeg fikk hjem en strålende datter som kunne fortelle om «verdens beste skoledag» etter besøk på museet i dag.»

Vi setter stor pris på slike tilbakemeldinger, og målet vårt er at alle elevene skal oppleve en dag full av læring og moro knyttet sammen.

For mer informasjon om program for dagen, informasjon om museet og stoff til eventuell forberedelse, se lærerveiledningen (nedlastbar fil) nederst på siden.

På skolebenken i gamle dager - 5. trinn

Skolemuseet på Jansløkka. Besøk i den gamle skolestua på Jansløkka skole fra 1844. Arrangeres i samarbeid med Den Kulturelle Skolesekken i Asker. 

Kalkdag på museet – for 8. trinn

En kalkdag på Asker Museum er en hel skoledag bestående av praktiske øvelser der elevene lærer om kalkens historiske betydning i Asker og Bærum, og om kalkens mange bruksområder. Elevene får selv prøve å brenne kalkstein, leske den og mure med den. Tidligere elevers innsats kan ses på den lange steinmuren som er å finne på museet, og alle elever som er med på kalkdagen får være med på å videreutvikle denne muren. Kalkprosjektet utføres i samarbeid med Den Kulturelle skolesekken i Asker og Bærum, Takeda AS, Miljøkalk AS og murmester Muldal.

Opplegget vårt henger tett på flere av Kunnskapsløftets kompetansemål i fagene samfunnsfag og naturfag (se lærerveiledningen), og kan også knyttes opp til kunsthistorie og lokalhistorie.

For mer informasjon om program for dagen, se lærerveiledningen (nedlastbar fil) nederst på siden.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 66 79 00 11

E-post: asker.museum@mia.no  


Lærerveiledninger

Her finner du lærerveiledninger for skoleoppleggene "En dag for 100 år siden", samt "Kalkdag på Asker museum".

Eventyrvandring for de små

Eventyrvandring i den fantasifulle museumshagen. Ved juletider besøker vi nissene på Nisseloftet! For barnehager & 1. klasse

Vår spennende industrihistorie

Se hva de laget på de første fabrikkene i Heggedal, lær om båtbygging i Vollen, om Høvik Pressglass, Kapselfabrikken og om kalkproduksjon før og nå. Og hør om selskapene i «Engineering Valley» som leverte løsninger til olje- og gassbransjen fra 1970-tallet i Norge. Industrihistoriesenteret Høvleriet på Sem. 

For mer informasjon, kontakt Asker museum. 

Telefon: 66 79 00 11. E-post: asker.museum@mia.no