Hopp til hovedinnhold

For mer informasjon om program for dagen, museet og stoff til eventuell forberedelse, last ned lærerveiledningen her: 

Arbeid og lek i bygda for 100 år siden

Dette undervisningsopplegget for 4.trinn innebærer en full skoledag på Asker Museum hvor elevene lærer om livet «i gamle dager» gjennom praktiske øvelser. De får blant annet prøve karding av ull, spinning av tråd, veving av filleryer, lompebaking og spikking av pil og bue. Den Kulturelle Skolesekken i Asker og Bærum er medarrangør. Programmet er knyttet opp mot kompetansemål i fagene Kunst og håndverk og Samfunnsfag (se lærerveiledning).

Vi setter stor pris på slike tilbakemeldinger, og målet vårt er at alle elevene skal oppleve en dag full av læring og moro knyttet sammen.

Hvert år får vi tilbakemeldinger fra elever, lærere og foreldre som er svært fornøyde med opplegget vårt. Et eksempel er denne e-posten som kom fra en mor til en 4.klassing ved Hofstad skole i mai 2015: 

Hei. Jeg ville bare fortelle at jeg fikk hjem en strålende datter som kunne fortelle om «verdens beste skoledag» etter besøk på museet i dag.

På skolebenken i gamle dager

Besøk i den gamle skolestua på Jansløkka skole fra 1844, som idag er blitt skolemuseum. Arrangeres i samarbeid med Den Kulturelle Skolesekken i Asker. For 5.trinn.

  • 1/1
    Her lærer barna å blande kalkmørtel til muring av kalkmur.

Kalkdag på museet

En kalkdag på Asker Museum er en hel skoledag for 8.klasse bestående av praktiske øvelser der elevene lærer om kalkens historiske betydning i Asker og Bærum, og om kalkens mange bruksområder. Elevene får selv prøve å brenne kalkstein, leske den og mure med den. Tidligere elevers innsats kan ses på den lange steinmuren som er å finne på museet, og alle elever som er med på kalkdagen får være med på å videreutvikle denne muren. Kalkprosjektet utføres i samarbeid med Miljøkalk AS og Takeda AS . 

Opplegget vårt knyttes også opp til kunst- og lokalhistorie.

For mer informasjon om opplegget og program for dagen, last ned lærerveiledningen her: 

Lrerveiledning_8.klasse-kalk_.pdf

 

For mer informasjon om våre undervisningsopplegg kontakt oss på: