Hopp til hovedinnhold

Våre besøksteder

Asker museum består av kunstnerhjemmene til Tilla og Otto Valstad og Hulda og Arne Garborg i kunstnerdalen på Hvalstad. I tillegg omfatter museet også Strandsitterhuset på Konglungen, Sem sag og høvleri, Albert Seheims ski- og hjulmakerverkstad, Den gamle skolestua på Jansløkka, Peter Wessel Zapffes arbeidsrom og Egil Bækvolds Mini Vollen.

Finn ut mer om våre steder nedenfor.
Velkommen!

ASKER MUSEUM - VALSTADS SAMLINGER

Asker museum ble grunnlagt av Tilla og Otto Valstad i 1949. I dag er deres kunstnerhjem hjertet i museet.

Adresse: Otto Valstadsvei 19, 1395 Hvalstad
Åpningstider: tirsdag - fredag kl.11.00 -15.00 og søndag kl. 12.00 - 16.00

Se filmen om englene i atelieret:

  • 1/1

LABRÅTEN - HULDA OG ARNE GARBORGS HEIM

Forfatterparet Arne og Hulda Garborg var naboer til Otto Og Tilla Valstad i kunstnerdalen på Hvalstad i Asker. I 1995 ble hjemmet en del av Asker museum.

Adresse: Arne Garborgsvei 31 B (Vis a vis Asker museum)
Åpningstider: tirsdag - fredag kl.11.00 -15.00 og søndag kl. 12.00 - 16.00

KAPELLET FRA BREIM - stopp på Pilegrimsleden

Det ene stabburet på Asker museum er også et kapell fra rett rundt år 1600. Inne er det bemalte vegger og tak, et alter og krusifiks.

Kapellet blei bygd i 1597, eller straks etter, og sto opprinnelig på gården Øvreset i Breim i Nordfjord. Forbi gikk pilegrimsleden fra Bergen til Trondheim, og pilegrimer stoppet i kapellet for å be om trygg ferd videre over fjellet.

At kapellet ble satt opp rundt 60 år etter reformasjonen vitner om at det norske folket ikke var ferdig med katolisismen selv om Christian 3. av Danmark-Norge bestemte det.

Kapellets vei til museet starter på 1620-tallet, da det ble avvigsla, flytta fra Øvreset i Breim til gården Sårheim og brukt som stabbur. I 1944 kjøpte antikvitetshandleren Ingrid Kittelsen Treider kapellet, plukket det ned og flyttet det til Lysaker. Der fant Otto Valstad det i 1946. Han satte det opp igjen her på Øvre Valstad, reparerte det, tilbakeførte innsiden til kapell og beholdt stabbursformen utvendig. Den flotte trappen kom til etter at kapellet ble snudd i 2011.

VOGNSKJULET

I vognskjulet kan du se kjøretøy slik de ble brukt i Asker før motoren kom. Du kan se kjelker, sleder og vogner. Ikke minst kan du se en helt spesiell slede: Tsar Alexander II`s slede som har en helt utrolig historie om hvordan den havnet i Asker. Grunnstenen, som er en gammel «vannkoker» og som du kan se nedfelt i gulvet inne, ble lagt ned 25.januar 2019. Vognskjulet ble åpnet for publikum 12. september samme år.

Bygget er finansiert med midler fra Sparebankstiftelsen, ABB, Anton B. Nilsen og Asker kommune.

Adresse: Otto Valstadsvei 19, 1395 Hvalstad
Vognskjulet er åpent i museets åpningstid.

ZAPFFES ARBEIDSROM

Juristen, filosofen, forfatteren, humoristen, fotografen og fjellklatreren Peter Wessel Zapffe (1899-1990) bodde på Båstad i Asker i mange år. Fra Universitetet i Oslo, som var arvinger av eiendommen, fikk Asker museum overta en del av hans gjenstander. Det ble til det vi kaller "Zapfferommet" - Zapffes arbeidsplass gjenskapt i drengens rom i Fusdalslåven på museet. 

Adresse: Otto Valstads vei 19
Åpent etter avtale.

DEN GAMLE SKOLESTUA PÅ JANSLØKKA

Jansløkka skole var Askers første fastskole fra 1844. I den gamle skolestua finnes blant annet gamle pulter, kart, skolebøker og elevarbeider fra skoler i Asker. Skolestua åpnet for publikum i 1989. 

Adresse: Semsveien 205, 1384 Asker
Åpent etter avtale og enkelte søndager. Følg med på Hva skjer?

STRANDSITTERHUSET PÅ KONGLUNGEN

Strandsitterhuset på Konglungen

Strandsitterhuset på Konglungen er øyas eldste bygning og ble satt opp rundt 1820. Det ligger sentral plassert ved sundet mellom øya og fastlandet, Løkeneshalvøya og er et unikt hus i Asker. Det er ikke mange slike hus igjen i bygda. 

Adresse:  Konglungøya, Konglungveien 19, 1392 Vettre
Åpningstider:  Åpent i sommersesongen kl.10.00-18.00

SEM SAG OG HØVLERI

Sem sag og høvleri er et teknisk kulturminne drevet av Asker museum. Det startet opp i 1612, mens høvleriet erstattet den opprinnelige bygdemølla som brant i 1881. Høvleriet er et perfekt matpakkested på tur i Semsvannet området. 

Adresse:  Semsveien 141, 1384 Asker
Åpent etter avtale

ALBERT SEHEIMS SKI- OG HJULMAKERVERKSTED

Albert Seheims ski og hjulmakerverksted er et teknisk kulturminne drevet av Asker Museum. Verkstedet åpnet i 1914 og ble i 1979 overtatt av museet. 

Adresse: Semsveien 141, 1384 Asker
Åpent etter avtale

EGIL BÆKVOLDS MINI VOLLEN

Egil Bækvolds Mini Vollen er en modellutstilling av Bækvolds modeller som viser kystnæringsvirksomheten i Vollen. Utstillingen finnes i sidebygningen til nærmiljøsentralen som holder til i den gamle Selvikvillaen i Vollen. Egil Bækvold var fisker og bodde hele sitt liv i Vollen. 

Adresse: Bruksveien 23, 1390 Vollen 
Åpningstider: lørdag og søndag 11-16. 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1