<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Asker museum

Et krus, et kyss, et helt museum. Asker museum er en brobygger mellom fortid og nåtid. Stikkordene sammenfatter på en fin måte museets historie og slik museet er i dag.

Et krus
Otto Valstad (1862–1950) begynte allerede som ung gutt og samle gjenstander fra gamle dager som han selv sa.  Den første gjenstanden han samlet er trekruset som er et ølkrus for barn. Kruset er en av over 4000 gjenstander i den mangfoldige museumssamlingen. Kruset fikk Otto som barn byttet til seg av en snekkergutt mot tolvtinnknapper.  Snekkergutten gikk i lære hos Ottos far, Andreas Olsen Valstad, på gården Øvre Valstad (nå; Asker museum). 

Kruset fra 1718 har registreringsnummer A 1619 i  museumsprotokollen fra 1957 og brukes i logoen til Asker museum.

Et kyss
Mathilde Georgine Christiansen(1871 – 1957) fikk som 16-åring et  kyss til farvel  etter et ball.  Kysset fikk hun av sin tegnelærer som var Otto Valstad.  I et avis intervju i anledning sin 70-års dag forteller Tilla:

Min ungdom ble preget av en romantisk kjærlighetshistorie som endte med ekteskap, fordi jeg den gang hadde så strenge moralske begreper at jeg trodde at et kyss var bindende. Det resulterte i et såre lykkelig ekteskap.

(Berg Tidende 31.07.1941)

Tilla og Otto Valstad overtok gården Øvre Valstad etter Ottos foreldre i 1900. Tilla var ferdig utdannet lærerinne og hadde stilling ved Vaterland skole fra 1898 til 1920 som Kristianias første gifte frøken. Otto utdannet seg som tegner og maler. Grunnet Statens reisestipend fikk han anledning til blant annet å få kunstutdannelse i Frankrike. Otto var borte i to år mens Tilla passet gården og lærerjobben.

Gjennom spesielt Otto sitt store innsamlingsarbeid og Tillas forståelse for hans arbeid, fikk de samlet et stort antall bygninger og gjenstander for å ta vare på gjenstander fra gamledager.  Flere av gjenstandene er brukt på nytt og satt inn i en annen og ny sammenheng enn den opprinnelige.  Hele atelieret i kunstnerhjemmet deres er bygget av gamle og fine håndlagde materialer og gjenstander.  Ideén var gjenbruk for å ta vare på tingene for kommende slekter. Resultatet er betagende, samt interessant.  Tilla og Otto anla også en 8 mål stor barokkinspirert hage med stauder og eksotiske planter og med innslag av Anne Grimdalens norske dyreskulpturer av bjørner, ulv, gaupe, ørn og hest; samt Ottos troll og nøkk.  Asker museum, Valstads samlinger - Tilla og Otto sitt livsverk og eiendom – ga de til Asker kommune i 1949.

  • Kunstnerparet Tilla og Otto Valstad skapte et originalt hjem basert på gjenbruk. Her finnes elementer fra andre, eldre bygninger, blant annet en kirke.
    Kunstnerparet Tilla og Otto Valstad skapte et originalt hjem basert på gjenbruk. Her finnes elementer fra andre, eldre bygninger, blant annet en kirke.

Et helt museum
I grove trekke kan man si at Asker museum har vært gjennom ulike faser:

Valstad samlinger 1949 - 1970
I de første 20 årene ble det lagt størst vekt på eiendommen og historien knyttet til Tilla og Otto Valstad og deres samlinger.

Lokalmuseum for Asker, 1970 – 1995
Samlingene ble utvidet med avdelingene Albert Seheims ski- og hjulmakerverksted, Sem sag og Jansløkka skolemuseum.
Museet ble et halvoffentlig museum og fikk fra 1984 også midler fra Akershus fylkeskommune.
Formidlingsprogram for barn og unge ble utviklet.

Museum for regionen og nasjonen, fra 1995
Labråten, Hulda og Arne Garborgs heim, ble en del av Asker museum, og historien til Askerkretsen formidles.
Vollen kystkultursenter etableres og arbeidet med Askers kystkultur begynner. 
Næringshistorien til Asker og Bærum vektlegges.

Asker museum er i dag en avdeling i den konsoliderte enheten Museene i Akershus - MiA


Se også
  • Med inspirasjon fra Syd-Europa anla Tilla og Otto Valstad tidlig 1900 en sjelden hage på jordene rundt huset sitt. De mange hagerommene  byr på eksotiske planter og trær, fontener, vann, Anne Grimdalens skulpturer, Otto Valstads troll, gravstener, en sydhavskorall og vakre smijernsarbeider. Hagen er åpen døgnet rundt for besøkende.
    Med inspirasjon fra Syd-Europa anla Tilla og Otto Valstad tidlig 1900 en sjelden hage på jordene rundt huset sitt. De mange hagerommene byr på eksotiske planter og trær, fontener, vann, Anne Grimdalens skulpturer, Otto Valstads troll, gravstener, en sydhavskorall og vakre smijernsarbeider. Hagen er åpen døgnet rundt for besøkende.