Hopp til hovedinnhold

Asker museum

Et krus, et kyss, et helt museum. Asker museum er en brobygger mellom fortid og nåtid og disse tre stikkordene sammenfatter på en fin måte museets historie og slik Asker museum er i dag. Les om museets historie her og om unikumet Tilla og Otto Valstad som i sin tid grunnla Asker museum.

 • 1/1
  Hovedhuset på Asker museum - kunstnerhjemmet til Tilla og Otto Valstad, bygd i 1858.

Et krus
Otto Valstad (1862–1950) begynte allerede som ung gutt og samle gjenstander fra gamle dager som han selv sa. Den første gjenstanden han samlet var et trekrus - et lite ølkrus for barn - som Otto, kun 8 år gammel, byttet til seg av en snekkergutt mot tolv tinnknapper. Kruset er fra 1718 og er en av over 4000 gjenstander i den mangfoldige museumssamlingen. Otto, som hadde gått i lære hos sin far, byggmester og møbelsnekker, Andreas Olsen Valstad, var både snekker, lærer, forfatter og maler og vokste opp på gården Øvre Valstad, som nå er Asker museum. 

 • 1/1

Et kyss
Mathilde Georgine Christiansen (1871 – 1957) fikk som 16-åring et kyss til farvel etter et ball. Kysset fikk hun av hennes ni år eldre tegnelærer, Otto Valstad, som hun hadde forelsket seg i mens han var lærer på Tønsberg middelskole. I et intervju i anledning hennes 70-års dag forteller Tilla:

 • 1/1

Min ungdom ble preget av en romantisk kjærlighetshistorie som endte med ekteskap, fordi jeg den gang hadde så strenge moralske begreper at jeg trodde at et kyss var bindende. Det resulterte i et såre lykkelig ekteskap.

(Berg Tidende 31.07.1941)

Otto og Tilla fant raskt tonen og ble hemmelig forlovet da Tilla kun var 16 år. Tilla var fra en nobel skipsrederfamilie i Tønsberg, og hennes far, Johan Henrik Christiansen, var skeptisk til denne forlovelsen og sendte Tilla avgårde til Nissen lærerinneskole i Kristiania. I 1893 giftet de seg likevel og i 1900 overtok de Øvre Valstad gård etter Ottos foreldre, etter noen år i Tønsberg. Tilla var ferdig utdannet lærerinne og jobbet på Vaterland skole ved Akerselva i Oslo fra 1898 til 1920 som Kristianias første gifte frøken. Ekteparet fortsatte å samle da de kom tilbake Hvalstad, men Otto hadde alltid hatt et ønske om å bli maler og ville ut og lære – han hadde alltid vært flink til å tegne. På kunstnerstipend fra Staten, reiste han derfor til Paris på malerskole og fikk utdannet seg som tegner og maler, mens Tilla fortsatte å arbeide hjemme. Otto var borte i to år mens Tilla passet gården og lærerjobben og det var altså Tilla som forsørget ekteparet mens Otto reiste, gikk på tegneskole og bygde ut hovedhuset. 

 • 1/1
  Atelieret/stuen til Tilla og Otto Valstad, bygd på av Otto i 1907. Her finnes unike samlegjenstander fra inn- og utland.

Et helt museum 
Gjennom spesielt Otto sitt store innsamlingsarbeid og Tillas forståelse for hans arbeid, fikk de samlet et stort antall bygninger og gjenstander for å ta vare på gjenstander fra gamledager. Flere av gjenstandene er brukt på nytt og satt inn i en annen og ny sammenheng enn den opprinnelige. Hele atelieret i kunstnerhjemmet deres er bygget av gamle og fine håndlagde materialer og gjenstander. Ideén var gjenbruk for å ta vare på tingene for kommende slekter. Resultatet er betagende, samt interessant. Tilla og Otto anla også en åtte mål stor barokkinspirert hage med stauder og eksotiske planter og med innslag av Anne Grimdalens norske dyreskulpturer av bjørner, ulv, gaupe, ørn og hest; samt Ottos troll og nøkk. I 1949, ga de hele sitt livsverk og eiendom til Asker kommune og bestemte at det skulle hele Asker museum, Valstads samlinger - et helt nytt museum var født. 

Tilla og Ottos tjenestepike, Gunhild Bakke, ble museets første bestyrer fra 1957-1970, og videreførte arven etter kunstnerparet da de gikk bort. 

 • 1/1
  Lensmannslåven fra Fusdal som nå fungerer som utstillingssal, kafé, kontorer og butikk.

I grove trekke kan man si at Asker museum har vært gjennom tre ulike faser:

Valstad samlinger 1949 - 1970
I de første 20 årene ble det lagt størst vekt på eiendommen og historien knyttet til Tilla og Otto Valstad og deres samlinger.

Lokalmuseum for Asker, 1970 – 1995
Samlingene ble utvidet med avdelingene Albert Seheims ski- og hjulmakerverksted, Sem sag og Jansløkka skolemuseum.
Museet ble et halvoffentlig museum og fikk fra 1984 også midler fra Akershus fylkeskommune.
En ny museumsbygning ble satt opp på tomten i 1991, en gammel lensmannslåve fra Fusdal i Asker, som idag fungerer som museumsbutikk, kafé, kontorer, utstillingssal og selskapslokalet. 
Formidlingsprogram for barn og unge ble utviklet. 

Museum for regionen og nasjonen, fra 1995
Labråten, Hulda og Arne Garborgs heim, ble en del av Asker museum, og historien til Askerkretsen formidles.
Vollen kystkultursenter etableres og arbeidet med Askers kystkultur begynner. 
Næringshistorien til Asker og Bærum vektlegges.

Asker museum er i dag en avdeling i den konsoliderte enheten Museene i Akershus - MiA

Se også
Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1