Hopp til hovedinnhold

Hulda og Arne Garborg bosetter seg på Labråten i kunstnerdalen på Hvalstad i 1897. Labråten ble ein formidlingssentral som vidareførte impulsar frå både Europa og verda elles, ein møtestad for tankar og skaping knytt til den breie kulturelle straumen som ikkje er avgrensa av nasjonale grenser, religion eller rase. Idag kan du sjølv få komme inn til Arne og Huldas særegne heim.

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Om Labråten

Labråten vart selt av Garborgs arvingar til Asker kommune våren 1995. I 1996, etter eit år restaureringarbedet, opna huset for publikum, og idag står Asker museum for drifta av staden. Det har vore få endringar etter Hulda og Arne si tid, og heimen står der for at folk skal kunna sjå han. Her på Labråten hadde ekteparet ein roleg stad der dei kunne skrive, drive med kulturell verksamd og skape eit heim for den lille familien deira. Hulda og Arne hadde ein sønn, som ble døpt Arne, men kalt for Tuften (1888-1968). Bustaden var sentral samstundes som han låg eit stykke unna det hektiske sosiale livet i Kristiania. Han var landleg og ga rom for skifte mellom praktisk og åndeleg verksemd, Samstundes var han alltid åpen for venner og åndsfrender. Unge kunstnarar som Olav Nygård og Rasmus Løland fekk rom og støtte her.  Derfor har Labråten ein særeigen plass i den norske åndshistoria. Dei som budde her bidrog til å forme den norske identiteten med sitt arbeid for språk og litteratur, teater, biletkunst og kulturelle tradisjonar frå bygdene. 

Vi tilbyr omvisning på Labråten kvar tirsdag-fredag kl. 13.00 og søndag kl.14.00 der man kan lære meir om ekteparets virke og få sjå det unike huset. 

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1