Hopp til hovedinnhold

Albert Seheims verksted

Albert Seheims verksted er et komplett ski- og hjulmakerverksted, og idag et industrielt kulturminne - og del av Asker museum.

  • 1/1
    Albert Seheim

Om verkstedet

Verkstedet ligger på den andre siden av elven rett overfor Sem og den første stua ble oppført her av Albert Seheims far i 1880-årene. Albert Seheim bygget den om til hjulmakerverksted i 1914, og slik fungerte det til like etter annen verdenskrig. 

Verkstedet var en servicebedrift overfor bøndene i bygda i den tiden man kjørte med hest og kjerre for å få fram tømmer, plank, høy og møkk. Maskinene i verkstedet er laget av Albert Seheim selv.

I 1979 ble det overtatt av Asker Museum. 

Om Albert Seheim

Albert Seheim (1887-1979) var en allsidig håndverker som både skodde hester, laget kjerrehjul, doninger og annet vognredskap, og ikke minst ski som ble laget av ask og hickory. Ski lagde han om vinteren når det var lite vann i fossen og mindre å gjøre som hjulmaker.

Albert Seheim var en teknisk tusenkunstner og begynte tidlig å utnytte vannkraften i Sagfossen. Han begynte å konstruere og bygge sine egne maskiner for snekkerarbeid, som så ble drevet med vannkraft.  Albert var også hobbymaler. 

  • 1/1

Her kan du høre Vegard Olderheim intervjue Anders Seheim, sønn av Albert Seheim (1887 - 1979). Tusenkunstneren Albert Seheim drev verkstedet sitt ved Sem Bruk og laget tømmerdoninger, ski, vogner og hjul og mye annet. Han laget alle sine maskiner selv, og verkstedet står fortsatt intakt.

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1