<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Begonia - Knollbegonia "SKaugum"

  • Foto: Jon Grundseth (Foto/Photo)
    Foto: Jon Grundseth

Botanisk navn: Begonia x tuberhybrida. 

Andre norske navn: Skaugumbegonia, knollbegonia

Plassering:Tidligere ved korallen og Trulte. Settes nå i trappebedet ved inngangen til Kafé Gunhild. 

Beskrivelse: Knollbegoniaen kommer opprinnelig fra De Vestindiske øyer og Sør- og Mellom- Amerika. Vært i Europeiske hager siden 1800-tallet. Ble etablert i Norge i årene etter 2. verdenskrig. Gartner Gösta Larsson på Skaugum formerte planten opp fra en mutasjon. Ble svært populær i Norge i 1960 og -70 årene. Knollbegoniaen er en opprett vekst, høyde ca. 50-70 cm og bredde 30-40 cm. Den har en kraftig, kjøttfull stengel med flere smalere, litt hengende sidestengler. Store, avlange, hjerteformede og tannete blader. Store, enkle, skarlagensrøde blomster med 5 kronblader i hengende klaser. Planten holder seg fin uten for mye stell, trenger ikke plukke visne blomster hele tiden.

Trives i god humusjord, gjødsles under blomstring. Gjerne noe sol og noe skygge. Tåler litt vind og regn. Kan få meldugg om høsten. Sneglene er ikke interessert i planten! Formeres lettest ved deling av knoller. Stengel og blad visner ned på høsten når kulda kommer. Knollene tas inn for overvintring, og de skyter på nytt neste år.

Blomstringstid:juni - til frosten kommer. 

Skjøtsel: Etter første frostnatt tas knollene inn. Legges frostfritt, mørkt og tørt på litt strøtorv i isoporkasse. Tas ut i begynnelsen av mai hvis frostfritt. Plantene i midterste og nederste trappebed trenger støttepinner. Rydder vekk visne blomster på jorden.

Bruktsområde: Pryd, til utplanting 

Historikk: De gamle knollene fra Tillas tid er gått ut. De var den gang plassert ved korallen og ved Trulte. Siden 2010 låner ADV ut egne private knoller til museet. Om vinteren oppbevarer han de utenfor museet.

  • Foto: Jon Grundseth (Foto/Photo)
    1/1
    Foto: Jon Grundseth