<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Bergknapp - Gullbergknapp

  • Foto: Jon Grundseth (Foto/Photo)
    Foto: Jon Grundseth

Botanisk navn: Sedum kamtchaticum

Andre norske navn:Gullbergknapp

Plassering: I Gunhilds bed, spredt langs sørsiden av Bjørnebedet og i hestebassenget. 

Beskrivelse:Gullbergknappen er i slekt med ca 400 arter. Opprinnelig fra nordøstlige Asia. Den er en sukkulent som vil si at den kan lagre vann i blad og stengel og som dermed tåler litt tørke.Vintergrønn, teppedannende staude med utløpere. Små, ovale, tykke og grovtannede blader spredt oppover stengelen. I toppen sitter små, gule og stjerneformede blomster. Høyde på 15-20 cm.

Blomstringstid: Juni - juli

Skjøtsel: Trives i sol og godt drenert hagejord. Hardfør. Formeres lett ved deling om våren eller høsten. Må kutte og flytte stengler som vokser ut i gangveien opp i bedet. Visne blomsterstengler klippes av. 

Bruksområde: 

  • Pryd: I stenbed og som bunndekkeplante. 
  • Insektsplante: bier og sommerfugler. 

Historikk: Trolig fra Tillas tid. 

  • Foto: Jon Grundseth (Foto/Photo)
    1/1
    Foto: Jon Grundseth