<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Prestekrage

 • Foto: Jon Grundseth (Foto/Photo)
  Foto: Jon Grundseth

Botanisk navn: Leucanthemum vulgare (syn. Chrysanthemum leucanthemum)

Andre norske navn: Prestekrage. Prestgull, prestegras, prest, herr’mannstopp. Kilde: Artsdatabanken.

Plassering: 

 • Romerguttbed: Én plantegruppe.​
 • Bjørnebed: Spredte enkeltplanter.
 • ‘Enga’: Enkeltplanter.

Beskrivelse: Livskraftig staude, høyde 30-60 cm, som er viltvoksende i Norge. Enkle blomsterkurver med gul midtskive og hvite kronblader, 3-5 cm i diameter. Ved basis er en tannet bladrosett og oppover stengelen et glissent bladverk. Bladene er avlange, grovtannet og dypt innskårne. Rosetten overvintrer. Prestekragen sprer seg lett ved frø og jordutløpere fra en 10 cm lang skråstilt rotstokk. En plante kan ha 200 frø og kan over tid danne hele enger av prestekrager. Har godt av å plantes om hvert 2. år - om våren eller etter blomstring. Trives best i sol og i vanlig hagejord. Ikke kravstor, men jorden må ikke være for fuktig. Remonterer godt etter nedskjæring. Formeres lettest ved deling av rotstokk, vår eller sensommer (senest i august). Selvsår seg lett. Man kan også så frø i kaldbenk vår eller høst.

Blomstringstid: juni-august

Skjøtsel: Klipper ned noen visne blomsterstengler, noen får stå og frø seg.

Bruksområde: 

 • Pryd: Naturhage, eng, tørre skråninger, tørre rabatter. Til snitt.​Insektsplante: Humle, bie.
 • Nytte: Mye brukt i barneleker, særlig spådomslek og ordramser: Om man blir gift eller ikke – og i tilfelle med hvem.

Historikk: Fra Tillas tid. 

 • Foto: Jon Grundseth (Foto/Photo)
  1/1
  Foto: Jon Grundseth