<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Reinfann

Visste du at Reinfann også blir kalt ungkarsknapper? Les mer om den her.

 • Foto: Jon Grundseth (Foto/Photo)
  Foto: Jon Grundseth

Botanisk navn: Tanacetum vulgare (syn.Chrysanthemum vulgare)

Andre norske navn: 

 • Regnfang, herremannsknapp, ungkarsknapper. Kilde: Rolv Hjelmstad ‘Urtekildens planteleksikon’.

 • Ølkonge. Kilde: Randi Malm ‘Hildegard av Bingens urtehage’.

Plassering: I nytteveksthagen og ved Billingstadstua, mot vest.

Beskrivelse: Svært nøysom staude, 60-150 cm høy. Stiv, opprett og noe rødfarget stengel som er vedaktig nederst. Sprer seg med rotutløpere, og kan fort dekke en hel eng. De bitre bladene er dypt fjærfliket og grovt sagtannet. 10-70 gule, flate blomster (7 mm brede) uten randkrone sitter i tette halvskjermer øverst på stengelen. Hele planten dufter sterkt. Den har uforutsigbar giftighet og allergifremkallende egenskaper. Anbefales pr. i dag til verken innvortes eller utvortes bruk. (Klassifisert som legemiddel av Statens legemiddelverk.)

Blomstringstid: juli - september.

Skjøtsel:  I nytteveksthagen støttes de opp og lukes rundt (skvallerkål, matrem o.a.). Klippes ned til 5-10 cm når alt er vissent om høsten.

Bruksområde:

 • Pryd: I naturhagen, fjellhagen og i hagens karrige områder. Til snitt, tørking/dekorasjon (plukk med lang stengel når blomster er ferdig utsprunget).​
 • Medisin: Brukt til å øke matlysten og til å bedre fordøyelsen. Videre brukt mot innvollsorm og gulsott, og som et antiseptisk rensemiddel. Til og med brukt som svangerskapsforebyggende og abortfremkallende middel.
 • Nytte: Til ølbrygging, som brennevinskrydder, som middel mot fluer og skadeinsekter og som fargeplante:
  • Rot: Sterk og lysbestandig grønnfarge
  • Blad: Gulgrønn
  • Blomst: Guloransje

Historikk: Fra Tillas tid. 

 • Foto: Jon Grundseth (Foto/Photo)
  1/1
  Foto: Jon Grundseth