<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Arkiv og immaterielle kulturminner

MiA - Museene i Akershus er fylkeskoordinerende ledd for privatarkiv i Akershus. Vi både oppbevarer og tar imot privatarkiver, og har mottak og depot på Strømmen og på enkelte av våre avdelinger.

Nytt om arkiv

Dc.L0011.00006.jpg. Foto/Photo

Arkivet etter Tregaardens Julehus

Arkivet etter Tregaardens Julehus

Tregaardens Julehus, kanskje mest kjent som Julehuset i Drøbak, ligger vakkert til midt i Drøbak sentrum. Bedriften ved Eva Johansen var pådriver for å opprette postadressen "Julenissen, 1440 Drøbak. Delen av butikkarkivet som omhandler virksomheten knyttet til "Julenissen, 1440 Drøbak er nå søkbart i Arkivportalen

Akershusbasen_-_Raholdt_Samvirkelag_-_Selvbetjent_butikk_kom_pa_50-tallet_-_mannen_bak_disken_er_Johan_Raholt_-_1950-1960_-_EB.Fkl_P1_39-07.jpg. Foto/Photo

Butikker forteller historie

Butikker forteller historie

Butikkene har endret karakter fra 1800-tallet og frem til i dag, fra landhandleren på gatehjørnene til store butikksentre. Siden 2009 har MiA-Museene i Akershus fått inn flere butikkarkiver. I 2021 fikk MiA tildelt utviklingsmidler fra Arkivverket til prosjektet «Butikker forteller historie».

Glomma_fellesfltningsforenings_arkiv_1.JPG. Foto/Photo

Glomma fellesfløtningsforenings arkiv

Glomma fellesfløtningsforenings arkiv

Et viktig arkiv for vår nasjonale fløtingshistorie

SCHEEN_14.jpg. Foto/Photo

Skipskonstruktør Otto L. Scheens arkiv

Skipskonstruktør Otto L. Scheens arkiv

Arkivet etter skipskonstruktør Otto L. Scheen ble i 2019 avlevert til MiA-Museene i Akershus avd. Oslofjordmuseet. Dette arkivet inneholder blant annet 800 tegninger og skisser. Det vil bli ordnet og tilgjengeliggjort høsten 2022.

Kjersti_Hammervold.jpg. Foto/Photo

Fra grasrota til Stortinget

Fra grasrota til Stortinget

Dokumentbehandling har vært i stor endring de siste tiårene som resultat av at IKT har blitt et allment verktøy både i arbeidslivet og privat. Dermed må arkivinstitusjoner i dag ha kompetanse på sikring, bevaring og tilgjengeliggjøring av digitalt skapt arkiv. Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark), Norsk Industriarbeidermuseum (NiA) og MiA-Museene i Akershus etablerte derfor et treårig prosjekt for å øke kompetansen på dette området.

Bevarings- og samhandlingsplan privatarkiv Akershus 2019-2025

  •  (Foto/Photo)
    1/2

MiA er fylkeskoordinerende ledd for privatarkiv i Akershus og har med støtte fra Arkivverket og Akershus fylkeskommune  utarbeidet en Bevarings- og samhandlingsplan for privatarkiv i Akershus for perioden 2019-2025. 

Planen har som mål å øke kunnskapen om privatarkivene og deres verdi og inneholder en oversikt over arkivdepoter og arkivdepotinstitusjoner, bestandsanalyser, mål og tiltak på privatarkivfeltet, strategier for privatarkivararbeidet og en samfunnsanalyse.

Planen er utarbeidet av Katja Nicolaysen, NMF og Kim Chi Thi Pham, registrar/fagkonsulent