Hopp til hovedinnhold

MiA - Museene i Akershus er fylkeskoordinerende ledd for privatarkiv i Akershus. Vi både oppbevarer og tar imot privatarkiver, og har mottak og depot på Strømmen og på enkelte av våre avdelinger.

Nytt om arkiv

  • Bevarings- og samhandlingsplan privatarkiv Akershus

Bevarings- og samhandlingsplan privatarkiv Akershus 2019-2025

MiA er fylkeskoordinerende ledd for privatarkiv i Akershus og har med støtte fra Arkivverket og Akershus fylkeskommune  utarbeidet en Bevarings- og samhandlingsplan for privatarkiv i Akershus for perioden 2019-2025. 

Planen har som mål å øke kunnskapen om privatarkivene og deres verdi og inneholder en oversikt over arkivdepoter og arkivdepotinstitusjoner, bestandsanalyser, mål og tiltak på privatarkivfeltet, strategier for privatarkivararbeidet og en samfunnsanalyse.

Planen er utarbeidet av Katja Nicolaysen, NMF og Kim Chi Thi Pham, registrar/fagkonsulent

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1