Hopp til hovedinnhold

Utdanningsforbundet Akershus arkiv

Kommunesammenslåing i praksis: Organisasjoner legges ned!

  • Arkivet til Utdanningsforbundet Akershus - ordnet og merket. Foto: MiA.

Utdanningsforbundet Akershus er nedlagt og Utdanningsforbundet Viken er opprettet. Dette skjedde sommeren 2019 og er et resultat av fylkeskommunesammenslåing. Det pågår også kommunesammenslåinger i Akershus. Det har ført til endringer i foreninger rundt om.  For eksempel har Utdanningsforbundene i Fet, Skedsmo og Sørum blitt til Utdanningsforbundet Lillestrøm.  Kommunesammenslåingene får konsekvenser på mange områder utover de rent politiske og administrative nivå. MiA merker endringer med antall henvendelser om innlevering av privatarkiv.

I 2018 tok flere lokallag på kommune nivå i Utdanningsforbundet kontakt med MiA om innlevering av eldre arkivmateriale. Dette økte i omfang våren 2019 og da ble også Utdanningsforbundet Akershus sitt arkiv levert inn til MiA. Dette er interessant materiale som har verdi for forskning og historisk kunnskap, men ikke minst innehar det også verdi som rettighetsdokumentasjon. Høsten 2019 har MiA ordnet ferdig og tilgjengeliggjort alle arkivene som hører til Utdanningsforbundet. De er søkbare på Arkivportalen.no.

Allerede på 1860-tallet ble det etablert små lokale lag for å drøfte skolepolitiske spørsmål. Da det var to ulike utdanningsmuligheter for å være lærer, ble det til to foreninger. I perioden 1900 til 1950 dukket det opp stadig flere grupper. Norges Lærerindeforbund ble stiftet i 1912. Imidlertid innså foreningene at skulle de få gjennomslag for sine saker måtte de slå seg sammen til sterkere og større organisasjoner. Det skjer fra perioden 1950 til 1993 da det er to organisasjoner: Norsk Lærerlag og Lærerforbundet. I 2001 går de sammen og stifter Utdanningsforbundet. Organisasjonen er en fagforening for pedagogisk personale på alle utdanningsnivåer.

Arkivet Utdanningsforbundet Akershus utgjør ca. 10 hyllemeter.  Arkivet dekker perioden 1966 til 2019. Det inneholder møtebøker, årsmeldinger, forhandlingsprotokoller, protokoller fra en rekke utvalg, saksarkiv, regnskap og egenproduserte trykksaker. Noe av materialet er klausulert. Praktikant Alvilde Mejlænder fra Museologistudiet ved Universitetet i Oslo fra ordnet arkivet. Andre arkiv som er blitt ordnet i MiA er følgende: Asker lærerlag, Ski lærerlag, Fet lærerlag, Ullensaker lærerlag – alle knyttet til Utdanningsforbundet.

Den 18.12.2019

Katja Nicolaysen, konservator NMF, Museumstjenesten i MiA.