<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Museumstjenestens prosjekter

Museumstjenesten er i involvert i mange prosjekter i MiA - Museene i Akershus. Her er et utvalg av prosjektene våre.

Dc.L0011.00006.jpg. Foto/Photo

Arkivet etter Tregaardens Julehus

Arkivet etter Tregaardens Julehus

Tregaardens Julehus, kanskje mest kjent som Julehuset i Drøbak, ligger vakkert til midt i Drøbak sentrum. Bedriften ved Eva Johansen var pådriver for å opprette postadressen "Julenissen, 1440 Drøbak". Delen av butikkarkivet som omhandler virksomheten knyttet til "Julenissen 1440 Drøbak er nå søkbart i Arkivportalen.no

Akershusbasen_-_Raholdt_Samvirkelag_-_Selvbetjent_butikk_kom_pa_50-tallet_-_mannen_bak_disken_er_Johan_Raholt_-_1950-1960_-_EB.Fkl_P1_39-07.jpg. Foto/Photo

Butikker forteller historie

Butikker forteller historie

Butikkene har endret karakter fra 1800-tallet og frem til i dag, fra landhandleren på gatehjørnene til store butikksentre. Siden 2009 har MiA-Museene i Akershus fått inn flere butikkarkiver. I 2021 fikk MiA tildelt utviklingsmidler fra Arkivverket til prosjektet "Butikker forteller historie".

Arthur_Olaussen.jpg. Foto/Photo

Strømsveien revisited - 2002 - 2012 - 2012

Strømsveien revisited - 2002 - 2012 - 2012

Museene i Akershus fotograferte alle hus i Strømsveien i 2002 og 2012. Nå fotograferer vi igjen Strømsveien i 2022.
Med dette prosjektet skaper vi et unikt historisk fotomateriale. Vi kan følge utviklingen langs en dynamisk gatestrekning med både småhus, butikklokaler og næringsbygg fra tiår til tiår.

20220217_103044.jpg. Foto/Photo

Sirkussamlingen

Sirkussamlingen

En fantastisk samling av fotografi, arkivalier, plakater, programmer, tegninger, film og beretninger om artister, sirkus og sirkusliv vil i løpet av de neste årene bli innlemmet i MiAs samlinger.

Vi gleder oss - dette blir spennende!

Historisk bilde av kvinne som danser med kjole, hatt og stokk. Foto/Photo

Fotomania

Fotomania

Fotomania er en ny satsning for å spre fotoglede og tilgjengeliggjøre MiAs fotosamling. Vi skal bringe samlingen ut til publikum gjennom interaktive utstillinger, en webbasert fotoapp med geolokalisering av bilder, podkaster og tilknyttede arrangementer.

Museene i Akershus

MiA_leveranse_015_web.jpg. Foto/Photo

Digitalisering av MiAs fotosamling

Digitalisering av MiAs fotosamling

På oppdrag fra Kulturdepartementet, jobber Nasjonalmuseet med en storstilt digitalisering av audiovisuelt kulturhistorisk materiale. MiA deltar med et pilotprosjekt med arkivet til Østlandets blad. Pilotprosjektet skal utvikle en modell og metode, som kan benyttes til fremtidig digitalisering av andre museers samlinger.

SCHEEN_14.jpg. Foto/Photo

Skipskonstruktør Otto L. Scheens arkiv

Skipskonstruktør Otto L. Scheens arkiv

Arkivet etter skipskonstruktør Otto L. Scheen ble i 2019 avlevert til MiA-Museene i Akershus avd. Oslofjordmuseet. Dette arkivet inneholder blant annet 800 tegninger og skisser. Det vil bli ordnet og tilgjengeliggjort høsten 2022.

IMG_5480_Kopi.JPEG. Foto/Photo

Rydding av loftet på Linderud gård

Rydding av loftet på Linderud gård

Vi har mange gjenstander gjemt unna i museumsbygningene i MiA. For å gi disse gjenstandene bedre betingelser rydder, sortere og flytter vi fortløpende gjenstander fra avdelingene inn i magasinet vårt. Her forteller vi om ryddingen og registreringen av gjenstander fra loftet på Linderud gård

Kjersti_Hammervold.jpg. Foto/Photo

Fra grasrota til Stortinget

Fra grasrota til Stortinget

Dokumentbehandling har vært i stor endring de siste tiårene som resultat av at IKT har blitt et allment verktøy både i arbeidslivet og privat. Dermed må arkivinstitusjoner i dag ha kompetanse på sikring, bevaring og tilgjengeliggjøring av digitalt skapt arkiv. Arbark, NiA og MiA-Museene i Akerhus etablerte derfor et treårig prosjekt for å øke kompetansen på dette området.

Avsluttede prosjekter