<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Fra Akershus til Viken

Vi samler inn veiskilt og gjenstander med fylkes- og kommunevåpen fra Akershus fylke og nedlagte kommuner.

 • (Foto/Photo)

Arbeidet med kommunereformen ble igangsatt av regjeringen Solberg i 2014 og vedtatt i 2015.  Regionreformen pågikk parallelt med dette arbeidet og ble vedtatt i 2017. Målet var en reform av kommune- og fylkesstrukturen i Norge med færre og større kommuner og fylker. Fra 1.1.2020 er antallet fylker redusert fra 19 i 2017 til 11 og antall kommuner er redusert fra 428 i 2014 til 356.

Som et resultat av regionreformen er Akershus fylke fra 1/1 2020 blitt en del av Viken fylke, sammen med de to tidligere fylkene Østfold og Buskerud. Samtidig har kommunereformen resultert i at det er opprettet fire nye kommuner i det tidligere Akershus: Lillestrøm kommune som består av de tidligere kommunene Skedsmo, Sørum og Fet – Nordre Follo kommune som består av de tidligere kommunene Oppegård og Ski – Asker kommune som består av de tidligere kommunene Asker i Akershus og Røyken og Hurum i Buskerud – Aurskog-Høland kommune i Akershus som er utvidet med Rømskog kommune i Østfold.

Innsamling fra Skedsmo kommune

 • Et skilt med kommunevåpenet til Skedsmo kommune. Foto: MiA. (Foto/Photo)
  Et skilt med kommunevåpenet til Skedsmo kommune. Foto: MiA.

Skedsmo, Fet og Sørum kommuner er idag slått sammen til Lillestrøm kommune. Vi har vært på Lillestrøm rådhus (før Skedsmo rådhus) og hentet forskjellige gjenstander med det gamle Skedsmo kommunevåpen. De tre hestehodene viser til hester i kappløp som henspeiler på opprinnelsen til navnet Skedsmo. I Vikingtiden ble det avholdt "skeid" som betyr kappløp med hest på en mo (flat slette) der Skedsmo kirke ligger idag. Kommunevåpenet er laget av Finn Fagerli.

Vi fikk med oss flere gjenstander med kommunevåpenet til Skedsmo: Pins, bordflagg, flere mindre skilt, stempler og brevpapir. En av de mer imponerende gjenstander var et stort kommunevåpen som her vises frem av avdelingsleder for kultur og frivillighet, Jan Teksum sammen med konservator Petter Tønder Jakobsen fra MiA.

 • (Foto/Photo)
  1/2
 • (Foto/Photo)
  2/2

Innsamling veiskilt

 • Innsamling veiskilt Akershus fylke. Foto: MiA. (Foto/Photo)
  Innsamling veiskilt Akershus fylke. Foto: MiA.

Konservator Kirsten Linde og Petter Tønder Jakobsen har vært rundt i tidligere Akershus fylke og hente skilt hos Drift- og vedlikeholdsavdelinger  i Viken fylke. Her traff vi på blide medarbeidere som hadde tatt vare på skiltene til museet.

I Asker hos fikk vi med oss flere fylkesveiskilt fra det nå nedlagte Akershus fylke. Vi fikk også med oss veiskilt med det gamle kommunevåpen til Asker kommune med tre Askekaller.

Vi hentet skilt fra den østre delen av Romerike og der fikk vi med oss skilt fra Aurskog-Høland med kreps i kommunevåpenet. Fra den nord-vestlige delen av Romerike fikk vi med oss skilt fra det nå nedlagte Skedsmo kommune med tre hester i kommunevåpenet. Vi fikk også med oss skilt fra Hurdal, Østre Toten og Oppland fylke. Vi skal nå finne ut hvilke museer som skal ha skiltene som ikke hører til i det gamle Akershus fylke.

Veiskiltene vil nå bli oppbevart i MiAs magasin og bevares for al fremtid. Kanskje vil skiltene inngår i fremtidige utstillinger om regionen?

 • (Foto/Photo)
 • (Foto/Photo)
 • (Foto/Photo)
 • (Foto/Photo)
 • (Foto/Photo)
 • (Foto/Photo)
 • (Foto/Photo)
 • (Foto/Photo)
 • (Foto/Photo)
 • (Foto/Photo)
 • (Foto/Photo)
 • (Foto/Photo)
 • (Foto/Photo)
 • (Foto/Photo)
 • (Foto/Photo)
 • (Foto/Photo)

Museets fotograf har fotografert ulike Akershus-veiskilt før sammenslåingene

Foto: Ulf Palm

 • (Foto/Photo)
 • (Foto/Photo)
 • (Foto/Photo)
 • (Foto/Photo)
 • (Foto/Photo)
 • (Foto/Photo)
 • (Foto/Photo)

Kommende artikkel

En historisk oversikt over utviklingen av kommune- og fylkesstrukturen i form av en nettartikkel med kart vil komme i løpet av vinteren.


Tekst: Petter Tønder Jakobsen og Kirsten Linde, begge konservator NMF

Publisert 23.01.2020