<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Fra Akershus til Viken

Mange kommuner i Akershus og fylket selv er nå historie. MiA har samlet inn veiskilt og gjenstander med kommune- og fylkesvåpen. Se hva vi har samlet inn fra de forskjellige kommuner og Akershus fylke.

 • (Foto/Photo)

Akershus farvel

Skiltvasking

 • 1/1

De mange veiskilt som museet har mottatt var i fin stand, men trengte litt rengjøring med kost og vann før de kunne plasseres i museets magasin. De ble vasket med en myk børste og skyllet med avionisert vann. Etterpå lufttørket de på plattformen utenfor magasinet. Det var et stort arbeid, men skiltene ble fine og rene og kunne deretter flytte inn i magasinets mottaksområde. 

Den videre ferden for skiltene blir et opphold i magasinets store fryser, som med sine minus 45 grader kan ta knekken på alle skumle insekter, som er uvelkomne i magasinet. Deretter skal skiltene registreres, fotograferes og legges ut på digitaltmuseum.no. 

 • (Foto/Photo)
  1/5
 • (Foto/Photo)
  2/5
 • (Foto/Photo)
  3/5
 • (Foto/Photo)
  4/5
 • (Foto/Photo)
  5/5

Innsamling fra Sørum kommune

 • (Foto/Photo)

Rett før nedstengningen 12. mars 2020 hentet vi skilt og flagg med kommunevåpen på nå nedlagte Sørum Rådhus. Sørum kommune er i dag slått sammen med Fet og Skedsmo til Lillestrøm kommune. 

Kommunevåpenet til Sørum var en rød fembladet rose på en gull bunn. Denne rosen er opprinnelig det gamle adelsvåpenet til Sudreimsætten, en av Norges mest fremtredende og mektigste ætter i middelalderen. Ætten eide til tider landets største jordegods og hadde stamsete på Sudreimr, i en periode Romerikes eneste baroni. Sudreimr lå i nåværende Sørum kommune, og navnet har også senere blitt til Sørum. 

Etter initiativ fra Blaker og Sørum historielag ble det i 1977 satt ned et utvalg til å utrede spørsmålet om eget kommunevåpen for Sørum. Utvalget arrangerte i 1979 en åpen idékonkurranse om våpenmotiv. Vinnerutkastet, en fembladet rose, ble kåret i samråd med Riksarkivet og senere justert noe etter heraldiske retningslinjer. Våpenforslaget ble vedtatt av kommunestyret 6. november 1980 og godkjent i statsråd 26. juni 1981.

Vi fikk med oss flere gjenstander med Sørums kommunevåpen til museumssamlingen: Skilt med Sørum Rådhus, skilt med kommunevåpenet, flagg med kommunevåpenet og småskilt.

 • (Foto/Photo)
  1/5
 • (Foto/Photo)
  2/5
 • (Foto/Photo)
  3/5
 • (Foto/Photo)
  4/5
 • (Foto/Photo)
  5/5

Innsamling fra Aurskog-Høland kommune

 • (Foto/Photo)

I april 2021 fikk vi en spennende eske fra Aurskog-Høland kommune med skilt og flagg med det tidligere kommunevåpenet til Aurskog-Høland. Litt som julekvelden å pakke opp alle esken. 

Med kommunereformen ble Rømskog kommune i Østfold slått sammen med Aurskog-Høland kommune som nå ligger i Viken fylke. Det ble vedtatt å bruke Rømskog kommunes våpen for den nye kommunen. Rømskogs kommunevåpen er en sølv tømmersaks på blå bunn, som symboliserer skogsdrift. Aurskog-Høland kommunes tidligere kommunevåpen var en sort kreps på gul bakgrunn. Motivet viser til den store utbredelsen av kreps i kommunen.

I esken fra kommunen var det et gult banner, bordflagg, klistermerker og et rundt kommunevåpen i støpejern.  Det var også et bordflagg fra tidligere Rømskog kommune med i esken. I tillegg har vi fått to flotte støpte skilt i forbindelse med at vi vi samlet inn veiskilt fra kommunen.

 • (Foto/Photo)
  1/3
 • (Foto/Photo)
  2/3
 • (Foto/Photo)
  3/3

Innsamling fra Skedsmo kommune

 • Et skilt med kommunevåpenet til Skedsmo kommune. Foto: MiA. (Foto/Photo)
  Et skilt med kommunevåpenet til Skedsmo kommune. Foto: MiA.

Skedsmo, Fet og Sørum kommuner er idag slått sammen til Lillestrøm kommune. Vi har vært på Lillestrøm rådhus (før Skedsmo rådhus) og hentet forskjellige gjenstander med det gamle Skedsmo kommunevåpen. De tre hestehodene viser til hester i kappløp som henspeiler på opprinnelsen til navnet Skedsmo. I Vikingtiden ble det avholdt "skeid" som betyr kappløp med hest på en mo (flat slette) der Skedsmo kirke ligger idag. Kommunevåpenet er laget av Finn Fagerli.

Vi fikk med oss flere gjenstander med kommunevåpenet til Skedsmo: Pins, bordflagg, flere mindre skilt, stempler og brevpapir. En av de mer imponerende gjenstander var et stort kommunevåpen som her vises frem av avdelingsleder for kultur og frivillighet, Jan Teksum sammen med konservator Petter Tønder Jakobsen fra MiA.

 • (Foto/Photo)
  1/2
 • (Foto/Photo)
  2/2

Innsamling veiskilt

 • Innsamling veiskilt Akershus fylke. Foto: MiA. (Foto/Photo)
  Innsamling veiskilt Akershus fylke. Foto: MiA.

Konservator Kirsten Linde og Petter Tønder Jakobsen har vært rundt i tidligere Akershus fylke og hente skilt hos Drift- og vedlikeholdsavdelinger  i Viken fylke. Her traff vi på blide medarbeidere som hadde tatt vare på skiltene til museet.

I Asker hos fikk vi med oss flere fylkesveiskilt fra det nå nedlagte Akershus fylke. Vi fikk også med oss veiskilt med det gamle kommunevåpen til Asker kommune med tre Askekaller.

Vi hentet skilt fra den østre delen av Romerike og der fikk vi med oss skilt fra Aurskog-Høland med kreps i kommunevåpenet. Fra den nord-vestlige delen av Romerike fikk vi med oss skilt fra det nå nedlagte Skedsmo kommune med tre hester i kommunevåpenet. Vi fikk også med oss skilt fra Hurdal, Østre Toten og Oppland fylke. Vi skal nå finne ut hvilke museer som skal ha skiltene som ikke hører til i det gamle Akershus fylke.

Veiskiltene vil nå bli oppbevart i MiAs magasin og bevares for al fremtid. Kanskje vil skiltene inngår i fremtidige utstillinger om regionen?

Petter Tønder Jakobsen og Kirsten Linde, begge konservator NMF. Publisert 23.01.2020

 • (Foto/Photo)
  1/16
 • (Foto/Photo)
  2/16
 • (Foto/Photo)
  3/16
 • (Foto/Photo)
  4/16
 • (Foto/Photo)
  5/16
 • (Foto/Photo)
  6/16
 • (Foto/Photo)
  7/16
 • (Foto/Photo)
  8/16
 • (Foto/Photo)
  9/16
 • (Foto/Photo)
  10/16
 • (Foto/Photo)
  11/16
 • (Foto/Photo)
  12/16
 • (Foto/Photo)
  13/16
 • (Foto/Photo)
  14/16
 • (Foto/Photo)
  15/16
 • (Foto/Photo)
  16/16

Museets fotograf har fotografert ulike Akershus-veiskilt før sammenslåingene

Foto: Ulf Palm

 • (Foto/Photo)
  1/7
  (Bilde 1 av 7)
 • (Foto/Photo)
  2/7
  (Bilde 2 av 7)
 • (Foto/Photo)
  3/7
  (Bilde 3 av 7)
 • (Foto/Photo)
  4/7
  (Bilde 4 av 7)
 • (Foto/Photo)
  5/7
  (Bilde 5 av 7)
 • (Foto/Photo)
  6/7
  (Bilde 6 av 7)
 • (Foto/Photo)
  7/7
  (Bilde 7 av 7)

Kort om region- og kommunereformen

Arbeidet med kommunereformen ble igangsatt av regjeringen Solberg i 2014 og vedtatt i 2015.  Regionreformen pågikk parallelt med dette arbeidet og ble vedtatt i 2017. Målet var en reform av kommune- og fylkesstrukturen i Norge med færre og større kommuner og fylker. Fra 1.1.2020 er antallet fylker redusert fra 19 i 2017 til 11 og antall kommuner er redusert fra 428 i 2014 til 356.

Som et resultat av regionreformen er Akershus fylke fra 1/1 2020 blitt en del av Viken fylke, sammen med de to tidligere fylkene Østfold og Buskerud. Samtidig har kommunereformen resultert i at det er opprettet fire nye kommuner i det tidligere Akershus: Lillestrøm kommune som består av de tidligere kommunene Skedsmo, Sørum og Fet – Nordre Follo kommune som består av de tidligere kommunene Oppegård og Ski – Asker kommune som består av de tidligere kommunene Asker i Akershus og Røyken og Hurum i Buskerud – Aurskog-Høland kommune i Akershus som er utvidet med Rømskog kommune i Østfold.