Hopp til hovedinnhold

Forskning

Forskning er et viktig satsningsområde for MiA. Forskning er en forutsetning for museets virksomhet innenfor dokumentasjons- og formidlingsvirksomhet, innsamling, bevaring og utvikling.

I MiA forstås forskning som kunnskapsutvikling i bred forstand. MiA skal prioritere kunnskapsutvikling som bidrar til at museet når sitt strategiske mål om å være involverende, bærekraftig og opplevelsesrikt. Vi skal forske på områder som er relevante innenfor de strategiske planer MiA til enhver tid har, og levere resultater som utfodrer forventninger til hva et museum er. 

MiA ønsker å etablere seg som en synlig forskningsinstitusjon. MiA inngår i forskningsprosjekter i regi av  museumsnettverkene og forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

  • Forskningsplan 2021-25 MiA - Museene i Akershus

Forskningsplan - Museene i Akershus 2021-2025

I MiAs forskningsplan for perioden 2021-2025 konkretiseres målsettinger for museets forskningsarbeid og hvilke tiltak som må til for at disse målene skal kunne innfris.


Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1