<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Ut i lyset!

Kvinnelige fotografer i Akershus etter andre verdenskrig

Prosjektperiode: 2022-2024

Finansiering: Museumsprogram "Museene som samfunnsaktører - mangfold, relevans og bærekraft (Kulturrådet).

Kontaktpersoner i MiA

Om prosjektet

MiA deltar i prosjektet til Nettverk for kvinnehistorie, «Kjønnets verdi i et museumshierarki». Prosjektet har fått tilsagn på 3,4 millioner kroner fra Kulturrådets utviklingsprogram "Museene som samfunnsaktører - mangfold, relevans og bærekraft".

Ni institusjoner samarbeider om tre arbeidspakker som inneholder følgende:

 • Det kjønnsbevisste museum: Kursing og implementering i museumsverktøy.
 • Kvinne – en mangfoldig kategori: Medvirkning og praktisk testing av verktøy på ulike caser.
 • Forskning og formidling: Resultater fra prosjektet publisert som temanummer i et vitenskapelig tidsskrift.

MiAs bidrag

MiAs prosjekt heter Ut i lyset! Kvinnelige fotografer i Akershus  og har to mål: å produsere ny kunnskap om kvinnelige fotografer i Akershus, og tilgjengeliggjøre denne kunnskapen gjennom å skape nye spennende tematiske innganger i våre digitale kanaler. 

MiA bevarer og formidler flere millioner fotografier fra regionen. En av museets viktigste og mest brukte fotosamlinger er Kommunearkivene. Totalt er det omtrent 38 000 bilder fra fylkets 22 kommuner. Et lite utvalg av bildene er publisert i Akershusbasen (DigitaltMuseum.no), men det publiserte materialet har en veldig flat struktur uten synlige forbindelser mellom fotograf og bildene. Vi mangler også oversikt over hvor mange kvinnelige fotografer som er representert i Kommunearkivene. 

Et av prosjektets mål er å kartlegge fotoarkivene i kommunearkivet. Dette skal gjøres gjennom testing av Museumsverktøy. Hensikten med kartleggingen er å kunne drive mer bevisst, målrettet og kjønnsbalansert innsamling og formidling i fremtiden.

Hvem

 • Museumsnettverk for kvinnehistorie
 • Kvinnemuseet Anno
 • Østfoldmuseene
 • Bymuseet OM
 • Maihaugen SLM
 • MiA - Museene i Akershus
 • Teknisk Museum
 • Stiklestad nasjonale kultursenter SNK 
 • Nord Troms Museum