<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Hus og anlegg i MiA

Det er mange eldre bygg og anlegg i MiA som fordeler seg over et mangfoldig spekter av bygningsmiljøer, teknisk industrielle anlegg og hageanlegg. På denne siden finner du linker til opplysninger om hus og hager.

 • Børsumbygningen på Seiersten, MiA Follo museum (Foto/Photo)
  1/1
  Børsumbygningen på Seiersten, MiA Follo museum

Bygninger

MiA har 246 antikvariske bygninger. I tillegg kommer 46 andre bygninger (administrasjonsbygninger, servicebygninger o.l.). De antikvariske bygningene har en samlet grunnflate på 29 157 kvm.

En av museets viktige roller er å skape kunnskap om verneverdige miljøer og bygningers kulturelle verdi. MiA viser gjennom sine historiske miljøer og bygningsamlinger hvordan bygge- og boligskikken var i før i tiden i Akershus. 

 • Hvilebrakker, MiA Fetsund lenser (Foto/Photo)
  1/1
  Hvilebrakker, MiA Fetsund lenser

Teknisk industrielle anlegg

Av tekniske- og industrielle kulturminner har MiA to jernbaneanlegg (Urskog-Hølandsbanen og Lommedalsbanen) med tilsammen ca. 5 km banelengde og et 2,5 km langt tømmersorteringsanlegg (Fetsund lenser), som består av bl. a. 2,8 km flåteganger, 2,5 km doble tømmerlenser, 11 steinkar, 14 galger, to soppeapparater og et retteanlegg. Andre teknisk-industrielle anlegg er: Rognlisaga (Hurdal Historielags Samlinger), Auli mølle (Nes Samlinger), Sem sag og Seheims verksted (Asker museum)

 • (Foto/Photo)
  1/1

​Hageanlegg 

MiA har flere eldre orginale hageanlegg og plantesamlinger. Linderud gård har et hageanlegg der deler av beplantingen er autentisk materiale fra 1700-tallet. På Asker museum finnes to hageanlegg: Tilla og Otto Valstads barokhage fra første halvdel av 1900-tallet og Garborg-familiens hage på Labråten. På Aurskog-Høland bygdetun ligger Sandmo-villaen, et bolighus fra ca. 1950 med tilhørende hage. På Fetsund lenser finnes hageanlegg ved bestyrerboligen og kassererboligen på Lund. På Gamle Hvam museum finnes en samling av tradisjonelle stauder og prydbusker. 

 • (Foto/Photo)
  1/1

Plantesamlinger

​Hagen ved Gamle Hvam museum har en stor samling av stauder som fungerer som klonarkiv for Norsk Genressurssenter. Hagene ved Asker museum, Aurskog-Høland bygdetun og Fetsund Lenser har autentisk plantemateriale fra da hagene var i bruk. På Linderud skal plantesamlingen bygges opp med utgangspunkt i stedets historie.