Hopp til hovedinnhold

Det er mange eldre bygg og anlegg i MiA - Museene i Akershus som fordeler seg over et mangfoldig spekter av bygningsmiljøer, teknisk-industrielle anlegg og hageanlegg.

Bygninger

MiA har 246 antikvariske bygninger. I tillegg kommer 46 andre bygninger (administrasjonsbygninger, servicebygninger o.l.). De antikvariske bygningene har en samlet grunnflate på 29 157 kvm.

En av museets viktige roller er å skape kunnskap om verneverdige miljøer og bygningers kulturelle verdi. MiA viser gjennom sine historiske miljøer og bygningsamlinger hvordan bygge- og boligskikken var i før i tiden i Akershus. 

  • Hvilebrakker på Fetsund lenser. Foto: MiA.
    Hvilebrakker på Fetsund lenser. Foto: MiA.

Teknisk-industrielle anlegg

Av tekniske- og industrielle kulturminner har MiA to jernbaneanlegg (Urskog-Hølandsbanen og Lommedalsbanen) med tilsammen ca. 5 km banelengde og et 2,5 km langt tømmersorteringsanlegg (Fetsund lenser), som består av bl. a. 2,8 km flåteganger, 2,5 km doble tømmerlenser, 11 steinkar, 14 galger, to soppeapparater og et retteanlegg. 

Andre teknisk-industrielle anlegg er: Rognlisaga (Hurdal Historielags Samlinger), Auli mølle (Nes Samlinger), Sem sag og Seheims verksted (Asker museum).

  • Rosehagen på Linderud gård. Foto: Ingrid Aas, MiA.
    Hovedbygningen og hagen på Linderud gård

Hageanlegg

MiA - Museene i Akershus har flere eldre orginale hageanlegg og plantesamlinger. Linderud gård har et hageanlegg der deler av beplantingen er autentisk materiale fra 1700-tallet. 

På Asker museum finnes to hageanlegg: Tilla og Otto Valstads barokhage fra første halvdel av 1900-tallet og Garborg-familiens hage på Labråten. 

På Aurskog-Høland bygdetun ligger Sandmo-villaen, et bolighus fra ca. 1950 med tilhørende hage. 

På Fetsund lenser finnes hageanlegg ved bestyrerboligen og kassererboligen på Lund. 

På Gamle Hvam museum finnes en samling av tradisjonelle stauder og prydbusker. 

  • Del av plantesamlingen på Gamle Hvam museum. Foto: Mari Marstein, MiA.
    Del av plantesamlingen på Gamle Hvam museum

Plantesamlinger

​Hagen ved Gamle Hvam museum har en stor samling av stauder som fungerer som klonarkiv for Norsk Genressurssenter. 

Hagene ved Asker museum, Aurskog-Høland bygdetun og Fetsund Lenser har autentisk plantemateriale fra da hagene var i bruk. 

På Linderud skal plantesamlingen bygges opp med utgangspunkt i stedets historie.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1