<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Plantesamlinger i MiA

  •  (Foto/Photo)

Ved Gamle Hvam museum er det bygget opp en samling hageplanter med historie tilbake til før 1960, bestående av stauder, roser og prydbusker fra indre Østlandet. Samlingen omfatter 280 aksesjoner fordelt på 258 stauder, 11 roser og 11 prydbusker, og den har status som klonarkiv for Norsk Genressurssenter. 

Fram til 2008 ble det samlet inn bredt for å få de vanligste østnorske hageplantene i bevaring. Videre innsats bør konsentreres om slektene Narcissus, Paeonia og Dahlia, som alle er tradisjonelle og vanlige planteslekter i østnorske hager. Etter 2008 har det viktigste kriteriet for innsamling vært at planten skal kunne gi økt kunnskap om sortsvariasjon innenfor slektene Narcissus, Primula, Paeonia, Iris og Dahlia.

Hageanlegget på Linderud gård har en lang historie med begynnelse i 1700-tallet og har i tidens løp gjennomgått mange forandringer i takt med skiftende moteretninger. Det arbeides på å ta vare på historiske spor av bedplasseringer i anlegget og plantesamlingen skal bygges opp med utgangspunkt i hageanleggets historie. Et viktig utgangspunkt for oppbyggingen av en historisk plantesamling er fotografier av hageanlegget fra årtiene rundt 1900. 

Hagene ved Asker museum og Aurskog-Høland bygdetun har autentisk plantemateriale fra da hagene var i daglig bruk.

Hagen ved Fetsund lenser har noe opprinnelig materiale.