<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Plantesamlingen

Gamle Hvams plantesamling består av innsamlede hageplanter fra hele Østlandet. Den har status som klonarkiv for Norsk Genressurssenter. Et klonarkiv er en samling av planter som vokser i bed, på egen rot.

Følg oss gjerne på Facebooksida "Gamle Hvam museum plantesamling".