<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Obs! Den planlagte slåttedagen på Hvamshaugen 18. august avlyses dessverre pga. dårlige værutsikter.

Gamle-Hvamsdagen 2018 hest orientert venstre

Velkommen til Gamle Hvam

Den planlagte slåttedagen på Hvamshaugen 18. august må dessverre avlyses pga. dårlige værutsikter. 

Oversiktsbilde Gamle Hvam

Vedlikehold

Sildrespir (Astilbe)

Plantesamlingen