Hopp til hovedinnhold

Istandsettingen av Gamle Hvam museum

Vi holder på å sette i stand flere av museets bygninger. Her kan du lese mer om hva vi holder på med.

  • Bildet viser Svalgangsbygningen bak to trær. Bygget er stort har en svalgang på ene siden. Bildet er tatt om sommeren. Bygget har torvtak.
    1/1
    Foto: Tom Jøran Bauer/MiA

I 2019 skulle taket på Svalgangsbygningen vedlikeholdes, og reparasjoner av råteskader ble fullført i desember 2019. I løpet av arbeidene med taket ble det klart at også andre forhold ved bygningen burde undersøkes og vurderes. Det ble derfor bestilt en helhetlig rapport om bygningens tilstand. Rapporten peker blant annet på at veggene presses nedover og utover, noe som fører til at vinduer og dører står i spenn. Å bare gjøre noe med taket vil ikke løse disse problemene, og det ble tydelig at det var behov for en større istandsetting.

Tilstandsrapporten fra våren 2020 anbefalte en undersøkelse av grunnforholdene på Gamle Hvam. Kulturrådet og Fylkeskommunen bevilget sikringsmidler til dette arbeidet, og NGI fikk oppdraget. NGIs rapport inneholdt gledelige nyheter. Gamle Hvam står på leire, og det er kvikkleire i området, men grunnen er stabil. I 2021 bevilget Viken Fylkeskommune 4 millioner til vedlikehold på Gamle Hvam, og spesielt til Svalgangsbygningen

Svalgangsbygningen

Arbeidet med istandsettingen av Svalgangsbygningen er omfattende, og vi er opptatt av at dette skjer på riktig måte. Derfor tar arbeidet tid. Bygningen står nå under et stilas som vi gjerne tar med besøkende rundt i, og forteller om hva vi holder på med.

Svalgangsbygningen ble fredet i 1923 som en av de første profane bygningene i Norge. Siden da har bygningen vært et midtpunkt på museet, både som festlokale og med utstillinger.

I Svalgangsbygningen sto det over 300 små og 70 store gjenstander. Dette måtte flyttes ut før istandsettingen kunne begynne, slik at de ikke ble ødelagt

På slutten av 2022 bevilget Viken Fylkeskommune 7,5 millioner til istandsettingen i 2023.

Låven

Etter påske 2023 oppdaget vi større setningsskader på låven, særlig langs vestsiden og i stallen. Det hadde rast mer takstein, noe som tyder på at det har vært mer bevegelse i bygningen enn vanlig

Høsten 2023 jobber vi med å sikre låven.

  • Bildet viser Svalgangsbygningen med presening på taket.
    1/1
    Svalgangsbygningen etter at torvtaket var tatt av Mari Forberg/MiA

Er du interessert i å komme på besøk?

Vi viser gjerne fram til folk som er interessert i bygningsvern og håndverk, eller bare nysgjerrige på framdriften. Er du lærer, og har en klasse som vil lære om bygningsvern, restaurering, materialkvalitet eller andre temaer? 

Ta kontakt, så lager vi et opplegg som er tilpasset din gruppe. 

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1