<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
Tunet med eika (Foto/Photo)

Museets historie

Vakkert plassert på toppen av en bakke ligger Gamle Hvam. Med en slik plassering lå husene tørt, og jordene nedenfor fikk tilsig av gjødsel fra stall og fjøs. Med fritt utsyn til alle kanter kunne en følge med på arbeidet på jordene og se folk som nærmet seg gården langs bygdeveien.

 • Gamle Hvam (Foto/Photo)
  1/1
  Foto: Tom Jøran Bauer/MiA

Gamle Hvam museum består hovedsakelig av den tidligere storgården Store Hvam. Her har det vært fast bosetting og drevet jordbruk i mer enn 1500 år. Gården var i privat eie frem til 1908. Det er Viken fylkeskommune som i dag eier bygningene. Gamle Hvam er en del av stiftelsen MiA - Museene i Akershus.
    
Det var rike bønder som bodde på Hvam; bygningene her var atskillig større enn det som var vanlig ellers i bygda. Slik gården ser ut idag, må den ha sett ut omkring 1820, da det yngste huset på tunet - det vi idag kaller Gulbygningen - ble satt opp. Den prektige svalgangsbygningen og det majestetiske fjøset ble nok ansett som statussymboler i sin tid. Ukjente folk som reiste bygdeveien forbi Hvam, skjønte fort at her bodde det storfolk.

De store tømmerbygningene ligger harmonisk og godt i forhold til hverandre. Den store bua deler tunet på Gamle Hvam i to. Rundt inntunet finner vi innhusa, som var hus for folk på gården. Nedenfor bua ligger uttunet med hus for dyr, fôr og avlinger.

 • Låven på Gamle Hvam (Foto/Photo)
  1/3
  (Bilde 1 av 3)
 • Svalgangsbygningen (Foto/Photo)
  2/3
  Foto: Tom Jøran Bauer/MiA (Bilde 2 av 3)
 • Gulbygningen (Foto/Photo)
  3/3
  Foto: Tom Jøran Bauer/MiA (Bilde 3 av 3)

Kunstnere som Dagfin Werenskiold og Henrik Sørensen har hentet inspirasjon herfra til flere av sine illustrasjoner i Asbjørnsens og Moes folkeeventyr. I den praktfulle svalgangsbygningen fra slutten av 1720-tallet er der rike interiørutstillinger som viser hvordan storbonden på Romerike bodde i gammel tid. Ta deg tid til å lytte og fornemme! Kanskje hører du skrittene til Christen Hellesen som bodde her for 350 år siden? Eller ser du for deg den mektige Anne Antonidatter, som gjemte bort en sølvskatt under golvet i den søndre stua? Det stolte tuntreet står som det har gjort gjennom flere hundre år.

På det romslige tunet er det godt å slappe av fra en oppjaget og hektisk hverdag. Besøkende ved museet gir spesielt uttrykk for at de setter pris på den rolige, avslappede atmosfæren de opplever her.