Hopp til hovedinnhold

Vakkert plassert på toppen av en bakke ligger Gamle Hvam. Med en slik plassering lå husene tørt, og jordene nedenfor fikk tilsig av gjødsel fra stall og fjøs. Med fritt utsyn til alle kanter kunne en følge med på arbeidet på jordene og se folk som nærmet seg gården langs bygdeveien.

 • Bildet viser Gamle Hvam museum fra veien. Bildet er fokusert på låven. Det er en åker mellom deg og låven, alt er grønt.
  1/1
  Foto: Tom Jøran Bauer/MiA

Gamle Hvam museum består hovedsakelig av den tidligere storgården Store Hvam. Her har det vært fast bosetting og drevet jordbruk i mer enn 1500 år. Gården var i privat eie frem til 1908. Det er Viken fylkeskommune som i dag eier bygningene. Gamle Hvam er en del av stiftelsen MiA - Museene i Akershus.

Det var rike bønder som bodde på Hvam; bygningene her var atskillig større enn det som var vanlig ellers i bygda. Slik gården ser ut idag, må den ha sett ut omkring 1820, da det yngste huset på tunet - det vi idag kaller Gulbygningen - ble satt opp. Den prektige svalgangsbygningen og det majestetiske fjøset ble nok ansett som statussymboler i sin tid. Ukjente folk som reiste bygdeveien forbi Hvam, skjønte fort at her bodde det storfolk.

De store tømmerbygningene ligger harmonisk og godt i forhold til hverandre. Den store bua deler tunet på Gamle Hvam i to. Rundt inntunet finner vi innhusa, som var hus for folk på gården. Nedenfor bua ligger uttunet med hus for dyr, fôr og avlinger.

 • Bildet viser låven fra siden.
  1/3
 • Bildet viser Svalgangsbygningen bak to trær. Bygget er stort har en svalgang på ene siden. Bildet er tatt om sommeren. Bygget har torvtak.
  2/3
  Foto: Tom Jøran Bauer/MiA
 • Bildet viser Gulbygningen fra siden. Tuntreet står litt i veien, men solen skinner gjennom og lyser opp.
  3/3
  Foto: Tom Jøran Bauer/MiA

Kunstnere som Dagfin Werenskiold og Henrik Sørensen har hentet inspirasjon herfra til flere av sine illustrasjoner i Asbjørnsens og Moes folkeeventyr. I den praktfulle svalgangsbygningen fra slutten av 1720-tallet er der vanligvis rike interiørutstillinger som viser hvordan storbonden på Romerike bodde i gammel tid. Ta deg tid til å lytte og fornemme! Kanskje hører du skrittene til Christen Hellesen som bodde her for 350 år siden? Eller ser du for deg den mektige Anne Antonidatter, som gjemte bort en sølvskatt under golvet i den søndre stua? Det stolte tuntreet står som det har gjort gjennom flere hundre år.

Sommersesongen 2023 er Svalgangsbygningen stengt for vanlig besøk på grunn av vedlikehold. Publikum kan bli med på omvisning om restaureringsarbeidene og se på bygningen fra publikumsstillaset. Det pågår også andre arbeider på tunet, men hagen er like vakker som den alltid har vært, og vi har utstillinger, dyr og hinderløype for publikum. 

På det romslige tunet er det godt å slappe av fra en oppjaget og hektisk hverdag. Besøkende ved museet gir spesielt uttrykk for at de setter pris på den rolige, avslappede atmosfæren de opplever her.