<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Hagen

I 2015 mottok Aurskog-Høland Bygdetun en arv fra Egil Bjørklund, Hemnes, og det ble besluttet at kr. 100.000,- av midlene skulle avsettes til rekonstruksjon av 50-tallshagen ved Aurskog-Høland Bygdetun. Prosjektet ble gitt en varighet på tre år, 2016 – 2018.

Det ble nedsatt en lokal prosjektgruppe bestående av Marit Krogh, Inger Johanne Holmedahl, Kari Aas Simonsen, Gerd Fagersand og Eva Bjøreng, etterhvert kom Aksel Krogh og Rolf Halvorsen til. 

Mari Marstein fra MiA har vært faglig veileder og ansvarlig.

Nå i 2019 gjenstår bare noen småting for å få hagen helt ferdig. 

Ta deg gjerne en spasertur gjennom hagen på Sandmo.