<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Tegning: Kjersti Vatnan Ekman

Fortell, Romerike!

MiAs ansatte på Romerike forteller om interessante temaer.

Foredragsrekke høsten 2020 og våren 2021.

Ny nettutstilling!

"Alltid på vakt" - jordmorutstillingen som sto på bygdetunet i 2018 har blitt til nettutstilling.

En 1950-talls husmorhage

Våre artikler og publikasjoner