<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Våre samlinger

Historiske bygninger

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Bygdetunet består av bygninger fra hele Aurskog-Høland kommune. Her finner du alt fra små husmannsstuer, bryggerhus, låve, fjøs og stall, til hovedhuset fra Mellom Kinnestad på Setskog, Kinnestadbygningen. 

Telefonsamlingen

  • Foto: Øivind Möller Bakken/MiA (Foto/Photo)
    1/1
    Foto: Øivind Möller Bakken/MiA

På Sandmo har vi en telefonsamling som museet fikk i gave fra Aurskog Sparebank og Høland og Setskog sparebank i anledning Bygdetunets 50 års jubileum i 2013. Følg lenken nedenfor for mer informasjon om telefonhistorien i Høland og om telefonsamlingen.