<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Undervisningsopplegg

Den kulturelle skolesekken

Alle 4. klassingene i Aurskog-Høland kommune kommer på besøk i juni hvert år.

Den kulturelle matpakka

5 og 6 åringene i barnehagene kommer på besøk i slutten av mai hvert år.

Registrering for skoler og barnehager

  • 1/1