<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Undervisningsopplegg

Egenregistrering

Skoler og barnehager er hjertelig velkomne til å bruke bygdetunet på egen hånd. Vi vil likevel gjerne at dere registrerer at dere har vært der, så vi får dere med i vår besøksstatistikk. 

Den kulturelle matpakka

5- og 6 åringene i barnehagene besøker bygdetunet i mai hvert år. Barna får oppleve bygdetunet og blir bedre kjent med et kulturminne i sitt nærmiljø.

Den kulturelle skolesekken

Alle 4. klassingene i Aurskog-Høland kommune kommer på besøk i juni hvert år. Gjennom Den kulturelle skolesekken får de en opplevelsesdag på bygdetunet anno 1900. Elevene deltar på gammeldags skoletime, lærer å danse folkedans og lærer om livet på gården.

  •  (Foto/Photo)
    1/1