<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

For skoler og barnehager

Aurskog-Høland bygdetun blir mye brukt av skoler og barnehager. Her kan barna lære om gamle dager, både gjennom omvisninger og lignende, men også få en intuitiv og naturlig forståelse av historien sin gjennom lek og læring i de spesielle omgivelsene bygdetunet utgjør.