<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Gi gave til samlingene?

Ønsker du å skjenke fotografi, arkiv eller gjenstander til samlingene? MiA har som formål å bygge opp gode samlinger som forteller om mennesker og begivenheter i Akershus historie.

Gi gjenstander til MiA

Ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør for Museumstjenesten Kari Amundsen tlf. 40429254 kari.amundsen@mia.no

Gi fotografisk materiale til MiA

Ta gjerne kontakt med fotoleder Øivind Möller Bakken tlf. 40429258 oivind.bakken@mia.no

Gi arkiv til MiA

Ta gjerne kontakt med konservator NMF Katja Nicolaysen tlf. 40429257 katja.nicolaysen@mia.no