<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Fagfellevurderte artikler og publikasjoner fra MiA

Her finnes et utvalg av vitenskapelige artikler og publikasjoner fra avsluttede forskningsprosjekter, der MiAs medarbeidere har vært bidragsytere. Artikler og publikasjoner er relevante i forhold de faglige ansattes kompetanser og MiAs virksomhet. De vitenskapelige arbeidene er publisert i fagfellevurderte tidsskrifter, antologier, årbøker m.m.