Hopp til hovedinnhold

"Shop, Consumer, City"

MiA har deltatt i forskningsnettverket "Shop, consumer, city (SCC) som er initiert av Dansk Center for Byhistorie og Aarhus Universitet. Deltakelsen er en del av MiAs flerårige urbaniseringsprosjekt.

  • Betjening over disk i A. Thomsens Tobakkshandel på Strømmen 1955. Foto: Asbjørn Kåre Gundersen. MiA
    Betjening over disk i A. Thomsens Tobakkshandel på Strømmen 1955. Foto: Asbjørn Gundersen. MiA

​Forbrukets kulturhistorie

Høsten 2017 utkom antologien "Forbrugets kulturhistorie. Butik, by og forbrugere efter 1660", der 8 forskere fra museer og universiteter har bidratt med fagfellevurderte artikler. Antologien følger  forbruket av varer, opplevelser, rom og medier fra 1600-tallet til i dag. Artiklene spenner bredt. Fra utviklingen av små butikker til nåtidens store supermarkeder. Boken har blikk for, hvordan stormagasiner sent på 1800-tallet ga borgerskapet oppskriften på det gode livet og hvordan forbruksgodene i 1900-tallet forandret livene til folk flest.

  • Forbrugets kulturhistorie. Butik, by og forbugere efter 1660.
    Forbrugets kulturhistorie. Butik, by og forbugere efter 1660.

​MiAs bidrag til antologien

Konservator NMF Kirsten Linde har bidratt med artikkelen "Butikken som arena for køb og drømme" I denne artikkelen utforsker hun bilder av butikker i fotografiske samlinger i MiA og Oslo Museum. Ved hjelp av et stort og variert materiale viser hun hvordan butikker igjennom hele 1900-tallet har vært i en kontinuerlig forandringsprosess for å stimulere kundenes drømme og behov. Hun utforsker butikkenes rom uti fra tre parametre: funksjon, kontroll, mening. Og viser hvordan den visuelle og praktiske utformningen av butikkrommene påvirket kundenes bevegelsesmønstre og kjøpetrang. 

Forbruk som drivkraft

Forbruk former byer og definerer hvordan butikker utformes. På den andre siden påvirker butikker og byer befolkningens forbruksmønstre.  Allerede i 1800-tallet startet byene en transformasjon til nåtidens "consumer societies". Økonomisk vekst gjorde nye samfunnsgrupper til forbrukere, noe som skapte grobunn for dannelsen av handlegater, handelsområder og butikksentre. Forskningsnettverket utforsker forbruk som en viktig drivkraft for urbanisering.

  • Den klassiske diskbetjente butikken. Varene var plassert bak disken i et strengt ordensregime og butikkbetjeningen kontrollerte utvalget som ble demonstrert for kundene. Fra Aamodt manufaktor, Romerike 1920-1930. Foto: Johannes Markus Holmsen, MiA.
    Den klassiske diskbetjente butikken. Varene var plassert bak disken i et strengt ordensregime og butikkbetjeningen kontrollerte utvalget som ble demonstrert for kundene. Fra Aamodt manufaktor, Romerike 1920-1930. Foto: Johannes Markus Holmsen, MiA.

MiA deltar i seminar i Danmark om byens rom

Den 6. juni 2018 arrangerer Landsforeningen til bevaring av foto og film i Danmark et seminar om byens bilder, der konservator NMF Kirsten Linde fra MiA deltar med et foredrag: Hvordan kan man bruke fotografiske samlinger til å forske i byens rom? I dette foredraget kommer hun inn på hvordan man kan analysere bilder av butikkers interiører og eksteriører. Hun presenterer dessuten sitt syn på hvordan fotografiske samlinger gir grunnlag for å sammenlikne mange enkeltbilder med samme motiv og dermed gi forskeren anledning til å fortelle om generelle trekk ved samfunnsutviklingen.

English summary

Buying and dreaming in the shop

Investigating photographic collections with motives from different types of stores in the area of Oslo and Akershus, the author explains how retail areas sent out multitudes of signals to make customers buy. The survey reveals that store photographs can be used as an expedient source for understanding how the interior and the exterior of the shop worked in the meeting with the customer. 

The author examine three main themes incorporated in the design of the stores: functionality, controlling measures and significance. Regarding functionality the shop field have gone through two major changes during the last century: the transition from counter service to self-service and the introduction of chain stores. 

Expecially the introduction of self-service during 1950 to 1970 in Norway had great influence on the design and decoration in the stores. The customers and the shop assistents had to adopt to new ways of shopping behaviour with much more walking around in the retail area. The self-service revolution also meant changes in the shops controlling systems against theft. 

Besides being fuctional and controlling units, shops are also places for dreams and desires. The geographer Jon Goss calls them pseudoplaces decorated with numerous teams of significances. Some decorative elements are derived from romantic fantasies of past or exotic places. Other elements are class loaded cues that guide the customer how to find cheap or expensive goods. 

One of the findings in this survey is that shops uses numerous signs to tell the customers that they are systematically proper, clean and only leads goods that are new, unused and meant for the future.  This order of things is only broken when there is a sale and the retail areas are turned up side down into a shopping-festival.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1