Hopp til hovedinnhold

Et inkluderende museum

MiA-Museene i Akershus har deltatt i Mangfoldnettverkets bokprosjekt: Et inkluderende museum. Kulturelt mangfold i praksis. (Red. Anders Bettum, Kaisa Maliniemi og Thomas Michael Walle.

  • Et inkluderende museum. Kulturelt mangfold i praksis.

Konservator NMF Kirsten Linde har skrevet artikkelen: Representasjoner av minoriteter og marginale grupper ved MiA Museene i Akershus.

Forfatteren beskriver Finnemuseet på Aurskog-Høland, Tater-/romanistua på Ullensaker museum, Fattiggårdsutstillingen på Skedsmo bygdemuseum og småutstillingene sinnslidende på Gamle Hvam museum og friluftsskolebarn på Asker museum.

Hvilke fortellinger, bilder og gjenstander er stilt ut, og hvordan er historiene om disse gruppene fortalt? Forfatteren kommer inn på at utstillinger om samfunnets svake grupper alltid rommer dilemmaer, både når det gjelder usynliggjøring og synliggjøring.

Artikkelen er et bidrag til antologien som drøfter norske museers arbeide med inkludering og kulturelt mangfold. Forskere, formidlere og utstillingsprodusenter ved museene har reflektert rundt de utfordringer de har møtt i sitt museumsarbeid med inkludering og mangfold. 

Antologien har sitt utspring i museenes Mangfoldsnettverk som arbeider med inkludering og kulturelt mangfold. Nettverket har fått støtte fra Norsk kulturråd til bokprosjektet. 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1