Hopp til hovedinnhold

Har utmarka blitt historie?

Samfunnet er i endring – og dermed også det fysiske landskapet, så vel som folks oppfatninger om det. Utmarka er et godt eksempel. Nær sagt overalt der det er skog og fjell er det spor etter menneskers utmarksbruk, men bygninger forfaller og landskapet gror igjen, og minner etter tidligere bruk forsvinner. Samtidig har utmarkas kulturminner og kulturmiljøer fått større oppmerksomhet enn før, og blitt en viktig del av samfunnets kulturarv.

  • Saueflokk ved et fjellvann. Foto: Knut Fageraas.
    Saueflokk ved et fjellvann. Foto: Knut Fageraas.

Førstekonservator Knut Fageraas, MiA – Museene i Akershus og Norsk institutt for naturforskning (NINA), har skrevet kapittelet "Har utmarka blitt historie" i boken Utmark i endring.

  • Utmark i endring

Om boken

Bidragsyterne i boka kommer fra ulike fagfelt som geografi, sosiologi, jus, økonomi og filosofi – og gir med dette ulike perspektiv på endringene i utmarka. Samlet gir Utmark i endring et vesentlig bidrag til utmarskforskingen, og kan fungere som et diskusjonsgrunnlag for de utfordringene som næringer, brukere og forvalterne av utmarka står overfor.

Utmark i endring er redigert av Frode Flemsæter, seniorforsker ved Ruralis og fyrsteamanuensis ved NTNU, og Bjørn Egil Flø, seniorforsker ved NIBIO.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1