Hopp til hovedinnhold

Forskning og formidling om bærekraft i museene

Hvem? Seks museer i fire regioner inkludert Sápmi, tre universiteter og forvaltningspartnere

Hva? Museumsutviklingsprosjekt om forskning og formidling om bærekraft i museer

Hvorfor? Det er klare forventninger til at museumssektoren skal bidra til å oppnå FNs bærekraftmål. Prosjektet FLYT har som mål å finne innganger til å adressere bærekraft i forskning og formidling på våre faglige kjernetema. I FLYT er hovedtema skog som ressurs. Hovedmålet er å inspirere oss selv og andre til å jobbe med bærekraft, og finne ut hvordan internasjonalt bærekraftarbeid er relevant for museene, og hvordan vi som museer kan ta eierskap til og bruke begrepet slik at det blir relevant i kulturhistorisk sammenheng.

Prosjektperiode: 2021-2024

Finansiering: Kulturrådets Utviklingsprogram for museum

Prosjektdeltakere

Hanne Libak

Hanne Libak

Viken fylke Prosjektansvarlig, Avdeling for kulturarv, kultur og mangfold

Beate Strøm

Beate Strøm

Riksantikvaren Seniorrådgiver

Torjer Olsen

Torjer Olsen

Universitetet i Tromsø Professor, Senter for samiske studier

Ingar Kaldal

Ingar Kaldal

NTNU Professor, Institutt for moderne samfunnshistorie

Brita Brenna

Brita Brenna

Universitetet i Oslo Professor, Senter for museumsstudier

Morien Rees

Morien Rees

Varanger museum / ICOM Rådgiver museumsutvikling

Camilla Carlsen

Camilla Carlsen

Varanger museum Konservator

Are Halse

Are Halse

Helgeland museum Skogtekniker / skoghistoriker

Vetle Løveng

Vetle Løveng

Helgeland museum Naturhistorisk kurator

Mattias Ekman

Mattias Ekman

Østfoldmuseene Herregårdskonservator NMF

Desiree Nævdal

Desiree Nævdal

Østfoldmuseene Konservator NMF, maritim arkeolog

Sigurd Nielsen

Sigurd Nielsen

Anno museum Førstekonservator NMF, kulturgeograf

Bjørn Bækkelund

Bjørn Bækkelund

Anno museum Førstekonservator NMF

Marianne Løken

Marianne Løken

Østfoldmuseene Forskningsdirektør | Avdelingsdirektør Borgarsyssel Museum

Bergsveinn Thorsson

Bergsveinn Thorsson

1. amanuensis ved Sociology Department ved Bifröst University ved Reykjavik på Island

Maren Rogstad

Maren Rogstad

Stedansvarlig Nes samlinger og fagkonsulent Ullensaker museum

Samarbeidspartnere

 • 1/12
 • Logo for Viken fylkeskommune
  2/12
 • Logo for MiA - Museene i Akershus
  3/12
 • Riksantikvaren logo
  4/12
  Riksantikvaren logo
 • UIT logo
  5/12
  UIT logo
 • NTNU logo
  6/12
  NTNU logo
 • UiO Logo
  7/12
  UiO Logo
 • ICOM logo
  8/12
  ICOM logo
 • Varanger Museum IKS Logo
  9/12
  Varanger Museum IKS Logo
 • Helgeland museum Logo Helleristning av en skiløper
  10/12
  Helgeland museum Logo Helleristning av en skiløper
 • Logo for Østfoldmuseene.
  11/12
 • Logo for Anno museum - Museene i Hedmark
  12/12

Assosierte partnere

 • Senter for nordlige folk Logo trespråklig tekst: Samisk, norsk og engelsk
  1/1
  Senter for nordlige folk Logo trespråklig tekst: Samisk, norsk og engelsk
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1