Hopp til hovedinnhold

Forskning og formidling om bærekraft i museene

Hvem? Seks museer i fire regioner inkludert Sápmi, tre universiteter og forvaltningspartnere

Hva? Museumsutviklingsprosjekt om forskning og formidling om bærekraft i museer

Hvorfor? Det er klare forventninger til museumssektoren at vi skal bidra til å oppnå FNs bærekraftmål. Prosjektet FLYT har som mål å finne innganger til å adressere bærekraft i forskning og formidling på våre faglige kjernetema. I FLYT er hovedtema skog som ressurs. Hovedmålet er å inspirere oss selv og andre til å jobbe med bærekraft, og finne ut hvordan internasjonalt bærekraftarbeid er relevant for museene, og hvordan vi som museer kan ta eierskap til og bruke begrepet slik at det blir relevant i kulturhistorisk sammenheng.

Prosjektperiode: 2021-2024

Finansiering: Kulturrådets Utviklingsprogram for museum

Prosjektdeltakere

Hanne Libak

Hanne Libak

Viken fylke
Prosjektansvarlig, Avdeling for kulturarv, kultur og mangfold

Beate Strøm

Beate Strøm

Riksantikvaren
Seniorrådgiver

Torjer Olsen

Torjer Olsen

Universitetet i Tromsø
Professor, Senter for samiske studier

Ingar Kaldal

Ingar Kaldal

NTNU
Professor, Institutt for moderne samfunnshistorie

Brita Brenna

Brita Brenna

Universitetet i Oslo
Professor, Senter for museumsstudier

Morien Rees

Morien Rees

Varanger museum / ICOM
Rådgiver museumsutvikling

Camilla Carlsen

Camilla Carlsen

Varanger museum
Konservator

Are Halse

Are Halse

Helgeland museum
Skogtekniker / skoghistoriker

Vetle Løveng

Vetle Løveng

Helgeland museum
Naturhistorisk kurator

Mattias Ekman

Mattias Ekman

Østfoldmuseene
Herregårdskonservator NMF

Desiree Nævdal

Desiree Nævdal

Østfoldmuseene
Konservator NMF, maritim arkeolog

Sigurd Nielsen

Sigurd Nielsen

Anno museum
Førstekonservator NMF, kulturgeograf

Bjørn Bækkelund

Bjørn Bækkelund

Anno museum
Førstekonservator NMF

Marianne Løken

Marianne Løken

Østfoldmuseene
Forskningsdirektør | Avdelingsdirektør Borgarsyssel Museum

Kaisa Maliniemi

Kaisa Maliniemi

Nord-Troms museum
Museumsdirektør

Samarbeidspartnere

 • Logo for Viken fylkeskommune
  1/11
 • Logo for MiA - Museene i Akershus
  2/11
 • 3/11
 • 4/11
 • 5/11
 • 6/11
 • 7/11
 • 8/11
 • 9/11
 • Logo for Østfoldmuseene.
  10/11
 • Logo for Anno museum - Museene i Hedmark
  11/11

Assosierte partnere

 • 1/4
 • 2/4
  Kistefos
 • 3/4
 • 4/4