Hopp til hovedinnhold

Prosjektseminar i Vardø og Kirkenes april 2022

FLYT-prosjektets medlemmer var samlet til intern fagseminar i Vardø og Kirkenes den 25.-27. april. Hovedmålet var å knytte faglige og sosiale bånd, samt få en rundtur på museer og minnesteder ved Varangerfjorden. Vi besøkte bl.a. Steilneset minnested/Heksemonumentet i Vardø, det nye kvenmuseet i Vadsø, Varanger samiske museum i Varangerbotn og Grenselandmuseet i Kirkenes, sistnevnte er partner i prosjektet.

 • Internseminar Vardø Foto: Fageraas 2022
  Internseminar Vardø Foto: Fageraas 2022

Temaet for seminaret var internasjonale perspektiver på bærekraft og mangfold. Prosjektpartnerne med ekspertise på bærekraftarbeid i ICOM, UNESCO og FN, urfolksstudier og museologi hold innlegg, som ga oss ny kunnskap om hva som skjer på disse temaene i forskning og internasjonalt samarbeid.

Alle museumspartnere presenterte også sine delprosjekter, før vi satte oss på buss Varangerfjorden rundt med stopp på museene i Vadsø, Varangerbotn og Kirkenes.

Siste dag i Varanger la vi videre prosjektplan og diskuterte prosjektets bokutgivelse, som skal gis ut på Museumsforlaget, og som har den foreløpige tittelen «Bærekraft på museum».

 • Seminardeltakerne Foto: Fageraas 2022 Mennesker samlet i et museum
  Seminardeltakerne (FLYT-prosjektets medlemmer inkludert inviterte museumsledere: Fra venstre: Sigurd Nielsen, Torjer Olsen, Camilla Carlsen, Thomas Støvind Berg, Christin Kristoffersen, Knut Fageraas, Marianne Løken, Are Halse, Petter Snekkestad, Vetle Løveng, Brita Brenna, Beate Strøm, Bjørn Bækkelund, Desiree Nævdal, Mattias Ekman, Hanne Libak, Joanna Iranowska og Berit Nilsen. Prosjektmedlemmene Morien Rees, Trude Starholm og Ingar Kaldal var ikke til stede. Foto: Fageraas, 2022.

Seminarprogram:

Ankomst Vardø med besøk til Steilneset minnested, «Heksemonumentet», og middag på Vardø hotell.

Dag 1: Internt prosjektseminar

 • Prosjektleder (Knut Fageraas): Om prosjektet, prosjektlovnader og samarbeid
 • Morien Rees/ICOM og Varanger museum: ICOM, bærekraftarbeidet i ICOM og ICOMs etiske prinsipper for arbeid i museer
 • Brita Brenna/Universitetet i Oslo, Senter for museumsstudier/IKOS: Antropocen i museer

Pause

 • Torjer Olsen/Universitetet i Troms, Senter for samiske studier: Det vanskelige og tøyelige mangfoldsbegrepet – og samenes plass i det som urfolk
 • Beate Strøm/Riksantikvarens internasjonale avdeling: Norges arbeid i Verdenarvkomiteen og UNESCOs bærekraftarbeid

Pause

 • Camilla Carlsen/Grenselandmuseet: Politiske visjoner – lokale konsekvenser
 • Thomas Støvind Berg/Fetsund lenser: Tømmerfløting og vassdragsendringer

Besøk ved Steilneset minnested/«Heksemonumentet», Vardø

Middag Vardø hotell

Dag 2: Internseminar forts.

 • Are Halse og Vetle Løveng (Helgeland museum): Tap og reetablering av biologisk mangfold
 • Mattias Ekman og Desiree Nævdal (Østfoldmuseene): En skog av muligheter
 • Sigurd Nielsen (Glomdalsmuseet/Anno museum): Museum og global ansvarlighet
 • Bjørn Bækkelund (Norsk skogmuseum/Anno museum): Konflikter om samisk bjørkeskogbruk

Busstur Varangerfjorden rundt med stopp ved Ruija kvenmuseum i Vadsø, Varanger samiske museum i Varangerbotn og Grenselandmuseet i Kirkenes

Middag Scandic hotell Kirkenes

Dag 3: Internseminar forts.

 • Prosjektplan og bokutgivelse fra prosjektet
 • Gamle Grand hotell i Vardø Foto: Fageraas Veggmaleri på gavlveggen
  1/6
 • Steilneset minnested Heksemonumentet Vardø Foto: Kristoffersen Flamme og speil
  2/6
 • Steilneset minnested Heksemonumentet Vardø Foto: Kristoffersen Mørkt interiørbilde
  3/6
 • Varanger samiske museum Varangerbotn Foto: Nielsen Interiør i forgrunnen en same i båt
  4/6
 • Ruija kvensmuseum Vadsø Foto: Kristoffersen 2022 Interiør med kulissehus og lysspill
  5/6
 • Grenselandmuseet Kirkenes Foto: Kristoffersen 2022 Et Spitifire jagerfly på museum
  6/6

Foto: Gamle Grand hotell i Vardø; Steilneset minnested "Heksemonumentet, Vardø; Ruija kvensmuseum, Vadsø; Varanger samiske museum, Varangerbotn; Grenselandmuseet, Kirkenes. Fotografer: Fageraas, Kristoffersen og Nielsen, 2022.

Tekst: Knut Fageraas, april 2022.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1