Hopp til hovedinnhold

FLYTs bidrag til museumsutvikling på Fetsund lenser

I august 2023 hadde FLYT sin tredje prosjektsamling blant annet med besøk på Fetsund lenser.

Ideen til FLYT-prosjektet sprang ut av utviklingsarbeid som foregår på dette museet. Bakgrunnen var planene for et nytt, nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark, som skulle bli «en attraksjon med søkelys på bærekraft og naturmangfold». Det ble utlyst en åpen arkitektkonkurranse som ble vunnet av det nederlandske arkitektkontoret Karres en Brands med konseptet Langhuset + Langbryggen.

Et nytt museumsbygg skulle reises. For å fylle bygget med relevant innhold, var det behov for ny kunnskap som var i tråd med ambisjonene om et nasjonalt fløtingsmuseum, og som ville gjøre det relevant i minst et 30-årsperspektiv. Det nye museet skulle ikke basere baseres på grønne løsninger, men måtte ha bærekraft som sentralt i formidlingen. Det skulle FLYT-prosjektet bidra med. Derfor bærekraftperspektivet som hovedinnfallsvinkel i FLYT.

I dag heter museumsutviklingsprosjektet på Fetsund lenser «Spaces and spaces in between» og handler om utvikling av formidlingen basert på det omfattende anlegget etter fløtingen med sine forbindelser mellom de mange bygningene og installasjonene i vann. 

Samtidig handler det om det mangfoldet av sosiale og kulturelle rom som fløtersamfunnet knyttet til lensene på Fetsund besto av. Den sosiale og kulturelle dimensjonen for å oppnå et bærekraftig framtidig samfunn har fått stadig sterkere oppmerksomhet og jobbes for på bred front. Dette har FLYT-prosjektet tatt utgangspunkt i og vil bidra til å fylle Fetsund lensers Spaces and spaces in between med innhold.

  • Konservator Thomas Støvind Berg på Fetsund lenser forteller om fløtingshistorien i Glomma og fløtingsanlegget på Fetsund som er et fredet kulturminne. Foto: Knut Fageraas, MiA.

Foreløpig vil det skje gjennom formidling gjennom VirtueltMuseum, som ble lansert i 2023, og som gir et bredt spekter av muligheter via digitale løsninger for nyskapende og morsom formidling, etter hvert også med kunnskapsgrunnlag for formidling på stedet gjennom nye fasiliteter og museumsutvikling på og omkring lensene. 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1