Hopp til hovedinnhold

Løsarbeider og standardarbeider

Tilknytningsformer i arbeidslivet i et historisk perspektiv

Prosjektperiode: 2018-2022

Finansiering: Kulturrådet

Kontakpersoner i MiA:

Katja Nicolaysen, konservator NMF, prosjektdeltaker. Epost: katja.nicolaysen@mia.no

Kirsten Linde, konservator NMF, prosjektdeltaker. Epost: kirsten.linde@mia.no

Om prosjektet

Forskningsprosjektet skal studere hvilke koblinger som finnes mellom arbeidstakere og arbeidsgivere i den industrielle tidsalder.

Studiene representerer egne, selvstendige forskningsprosjekt. De handler om ulike grupper arbeidere, representerer ulike bransjer, og spenner seg over forskjellige tider. Prosjektet bindes sammen gjennom en felles problemstilling.

Forskningsspørsmål: Hvilke tilknytningsformer har eksistert og eksisterer mellom arbeidstakere og arbeidsgivere i den industrielle og postindustrielle tidsalder.

Det er en rekke forhold som påvirker koblingen mellom partene i arbeidslivet. Tilbud og etterspørsel av arbeidskraft er en av dem. Lønn, ansettelsesforhold, og fagforeningsgrad kan også si noe om tilknytningen. 

Dette prosjektet kommer til å ta utgangspunkt i to kategorier arbeidere: "løsarbeidere" og "standarbeidere". Guy Standings teori om Prekariatet og Knut Kjeldstadlis kritikk av denne, er en felles innfallsport, men casestudiene vil også ta i bruk andre teorier som belyser tematikken.

Hypotesen er at prosjektet vil finne flere eksempler på arbeidere som befinner seg i et mellomsjikt mellom løsarbeideren og standardarbeideren. Studiene vil gi kunnskap om hvem arbeiderne var, hvordan arbeidsforholdene deres var organisert og hvilken innflytelse de hadde på eget arbeidssted.

Mål

Målet er 11 fagfellevurderte vitenskapelige studier skrevet av forfattere fra 8 museer. Studiene representerer egne, selvstendige forskningsprosjekt, og skal publiseres i en felles antologi.

MiAs bidrag

Konservator NMF Katja Nicolaysen: Friheten, forpliktelsen og fleksibiliteten: Pensjonisten som løsarbeider i utdanningssektoren.

Konservator NMF Kirsten Linde: Faste og løse butikkansatte ved Christiania Glasmagasin 1891 til 1919.​

Hvem

Forskningsprosjektet er i regi av museumsnettverket for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie. Nettverket ledes av NIA. Prosjektet er finansiert gjennom egeninnsats og midler fra Norsk kulturråd sitt forskningsprogram.

Disse museene er med i prosjektet:

  • MiA - Museene i Akershus
  • Museet Midt IKS
  • Museumssenteret i Hordaland
  • NIA Norsk Industriarbeidermuseum​
  • Norsk Oljemuseum
  • Vestagdermuseet
  • Østfoldmuseene
  • Kraftmuseet - Norsk vasskraft- og industristadmuseum

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1