<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Museumstjenestens arbeid med Grini

Museumstjenesten har siden 2016 deltatt i arbeidet med Grinimuseet og ferdigstillingen av en autentisk fangebrakke fra Grini fangeleir som ble flyttet fra Sandvika til Grini i 2014.

Se det nye Grinimuseet her

 • Modell av fangerom på Grini. Foto Øivind Möller Bakken, MiA (Foto/Photo)
  Modell av fangerom på Grini. Foto Øivind Möller Bakken, MiA


Utstillinger om livet på Grini

På bakgrunn av fangehistorier, innsamlede gjenstander og den tidligere grinifangen Gunnar Bratlies tegninger, har Museumstjenesten laget utstillinger om livet på Grini. Utstillingene viser hvordan fangenes hverdag var preget av fortvilelse og sult, usikkerhet og lengsel, men også av samhold, vennskap og skaperglede.

 • Modell av fangeleiren på Grini. Foto Øivind Möller Bakken, MiA. (Foto/Photo)
  Modell av fangeleiren på Grini. Foto Øivind Möller Bakken, MiA.
 • Gjenstander fra Grini. Foto MiA. (Foto/Photo)
  Gjenstander fra Grini. Foto MiA.

Arbeid med samlingene

Det er lagt ned et omfattende arbeid i å sikre, registrere og konservere gjenstander som gjennom årene er blitt samlet inn, og tilrettelegge for mottak av nye gjenstander og arkivmateriale. Mange av gjenstandene museet har mottatt er fangekunst, tegninger og suvenirer som ble laget i dypeste hemmelighet og deretter skjult på finurlig vis ulike steder i leiren.

 • Teknisk konservator arbeider med sikring av papirmateriale fra Grini. Foto MiA. (Foto/Photo)
  Teknisk konservator arbeider med sikring av papirmateriale fra Grini. Foto MiA.

Det er innkommet flere brevsamlinger som både omfatter «offisielle» brev mellom fanger og pårørende, og små brev og lapper smuglet inn eller ut fra Grini, eller mellom fanger som satt ulike steder i leiren. Smuglerbrevene er skrevet med liten skrift på fint dopapir og rullet eller brettet sammen for å ta minst mulig plass.

 • Unike gjenstander fra Grini. Foto MiA. (Foto/Photo)
  Unike gjenstander fra Grini. Foto MiA.


Tidsvitner forteller viktig historie

Ti tidsvitner mellom 90 og 96 år er blitt intervjuet om sin tid som fanger på Grini.

Museumstjenesten vil fortsette å bidra i arbeidet med Grinimuseet gjennom å utvikle nye utstillinger og sikre, registrere og konservere arkiv- og gjenstandssamlingene i 2018.

 • Laget i skjul på Grini. Foto MiA. (Foto/Photo)
  Laget i skjul på Grini. Foto MiA.