<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Gode minner

Bok med bilder og minner fra Gjerdrum

Vigdis Hansen (Hjemmesykepleien) og Liv-Heidi Frosterud Solem (MiA –Museene i Akershus) har samlet minner fra Gjerdrum, i form av fotografier og utgir nå disse i en vakker bok.

Ung eller gammel, glemsk eller sylskarp – dette er en bok for enhver Gjerdrumsokning.

Denne bildeboken fra Gjerdrum kan være til glede for alle, men er i hovedsak ment som et hjelpemiddel for pårørende og helsepersonell til å føre gode samtaler med eldre og personer med demens.

Dette er en bok som gjennom bilder viser Gjerdrum før og nå, et kjærkomment tilbakeblikk og noe å lære og glede seg over for enhver

Alle bildene, også de som ikke brukes i boken, blir bevart for fremtiden på våre servere og blir å finne på digitaltmuseum.no.

Se noen av bildene fra boka:

  • 1/8

Først til mølla!

Boken er til salgs fra 1. juli og kan bestilles på:  

foto@mia.no

eller ved å kontakte forfatterne: Vigdis Hansen: 99010646 / Liv-Heidi Frosterud Solem: 97784980Liv-Heidi.Solem@mia.no

Bokhandelen på Ask har også boken til salgs.

Opplaget er begrenset til 300 eksemplarer, så det er «først til mølla»!

Pris: kr. 290,- + porto

Gjerdrum før og nå

Barneskolen:

Kirken:

Gjermeieriet: