Hopp til hovedinnhold
 /

MiA – Museene i Akershus har ansvar for å forvalte og formidle historiske bygninger, interiører og gjenstander for fremtiden. Fotografering og filming kan medføre store belastninger, og det er derfor vedtatt retningslinjer for denne type aktivitet.

Privat bruk

Fotografering og filming til privat bruk uten ekstra lysutstyr på MiAs museer er tillatt og avgiftsfritt.

Kommersiell bruk

Alle fotografier og filmer som skal benyttes kommersielt er avgiftsbelagte, og det må innhentes tillatelse i god tid på forhånd. MiA forbeholder seg retten til å refusere søknader.  Hensynet til publikum er en viktig prioritet, og i enkelte perioder vil museene være mindre tilgjengelige for fotografering og filming.  Ved publisering skal det opplyses om at fotografiene og filmopptakene er gjort ved MiA – Museene i Akershus og hvilket av museene som er benyttet.

Priser

Prisene for bruk av museene til fotografering og filming til kommersiell bruk varierer ut fra hvor og hvordan opptakene skal brukes. Faktura for avtalte kostnader vil bli sendt når fotograferingen og filmingen er avsluttet. Uforutsette utgifter kan kreves refundert.

Fotografering til bøker

Eksteriør, per museum, per dag: kr. 1 150
lnteriør, per museum, per dag: kr. 2 250

Fotografering til kommersielt bruk og tidsskrift

Eksteriør, per museum, per dag: kr. 2 250
lnteriør, per museum, per dag: kr. 4 500

Ved fotografering i interiør kommer vakthold i tillegg, og faktureres for kr. 560 per time mellom kl. 08.00 og kl. 16.00, og kr 850 per time mellom kl. 16.00 og kl. 20.00 samt i helger. For alle priser kommer 25 prosent mva. i tillegg.

Filming til drama-/dokumentarproduksjoner

Eksteriør, per museum, per dag: kr. 6 000
lnteriør, per museum, per dag: kr. 10 000

Filming til kommersielle produksjoner

Eksteriør, per museum, per dag: kr. 11 500
lnteriør, per museum, per dag: kr. 22 500

Ved filming i interiør, og ved store produksjoner i eksteriør, kommer vakthold i tillegg, og faktureres for kr. 560 per time mellom kl. 08.00 og kl. 16.00, og kr 850 per time mellom kl. 16.00 og kl. 20.00 samt i helger. For alle priser kommer 25 prosent mva. i tillegg.

Vedrørende bygningene

 • Bygninger og gjenstander skal ikke utsettes for bruk som kan resultere i skade.
 • Det er ikke tillatt å slå spiker, stifter eller lignende i bygninger eller gjenstander.
 • Leietaker skal ikke håndtere gjenstander i museet.
 • Bygninger skal ikke utsettes for vann eller fukt.
 • Bygninger må ikke oppvarmes uten avtale.
 • Røyking eller bruk av åpen varme i- eller i umiddelbar nærhet av bygning er ikke tillatt.
 • Bruk av sterkt lys skal være avtalt på forhånd.
 • Hunder og barnevogner skal holdes utendørs.
 • Bruk av røykmaskiner, røykbomber og annen pyroteknikk skal avtales skriftlig, der overhodet tillatt. Tillatelse fra brannvesen skal innhentes av leietaker.

Regler for bruk av interiør

 • Besiktigelse og avtale om endring gjøres på forhånd.
 • Avtalt flytting av interiør gjøres av museets personale.
 • Det skal ikke plasseres utstyr på museumsgjenstander.
 • Håndtering av løse gjenstander gjøres kun av museets personale.
 • All form for rengjøring utføres av museets personale.
 • Servering og bespisning av mat og drikke er ikke tillatt i museumslokalene.
 • Dagsplan for opptaket skal leveres på forhånd og minimum inneholde:
 • Bruk av røykmaskin skal avtales skriftlig med museet. Ingen form for pyroteknikk er tillatt å bruke innendørs i museene.

Sikring

 • Det skal utpekes en fast kontaktperson fra leietaker, som skal være tilgjengelig så lenge opptak foregår.
 • Ved innendørs fotografering og filmopptak, skal fagansvarlig fra museet være til stede.
 • Ved større utendørs opptak, skal vakt være til stede.

Praktiske detaljer

 • Nøkler utleveres ikke til leietaker.
 • Parkering og oppstilling av biler og utstyr tillates kun på anvist plass og i begrenset omfang.
 • Eventuell garderobe og oppholdsrom er kun på anvist sted.
 • Matstell og spiseplass tillates kun på anvist sted.

Avvik fra retningslinjene

MiA kan med umiddelbar virkning stoppe opptakene, dersom det oppdages avvik fra retningslinjene eller avtale inngått på forhånd.

Erstatning

Ved skade, vil MiA fakturere leietaker for skadens fulle omfang. MiA skal besørge taksering av skaden.