<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Opplevelser som gir mening

Vi er Akershus største gruppering av museer, med et helt unikt mangfold av nære opplevelser – nær deg. Med besøkssteder både vest- syd- og nord for Oslo – til og med ett midt i Oslo, er det aldri lang vei å reise.

20 museer med 34 besøkssteder

MiA - Museene i Akershus er et konsolidert museum med en samling av 20 museer, 34 besøkssteder og flere kompetansesentere. I dag utgjør MiA Akershus fylkes største kulturinstitusjon. 

Hvert museum tilbyr særegne opplevelser

Våre museer spenner fra kystkultur i Follo og Asker, til bugnende åkerlandskap midt i matfatet på Romerike og tømmerfløting i Norges Amazonas – våtmarksområdet Nordre Øyeren. Museene formidler alt fra økolag til vikinghistorie – til kunstnerliv og herskapelig rikmannsliv. 

MiA sin visjon er at vi skal stå for «opplevelser som gir mening»

Det betyr at vi ønsker å utfordre våre egne og publikums forventning til hva et museum er. Når du besøker et MiA museum, skal det både være en opplevelse der og da, men også noe å lære eller bli inspirert av i ettertid. Vi har tro på at vi og våre gjester står bedre rustet til å forstå vår felles fremtid, gjennom museenes formidling av fortid og nåtid.

Se også

Kompetanse

I tillegg til museenes utadrettede besøkstilbud, har vi kompetansesentre som tilbyr  tjenester innenfor gjenstandshåndtering – forvaltning og konservering, bygningsforvaltning – vedlikehold og restaurering, fotobevaring og dokumentasjon, og forskningsoppdrag – både historiske og samtidige, formidlingsoppdrag for skole og foredrag for allmennheten. Vi lager også utstillinger og formidlingsopplegg knyttet til slike. I tillegg påtar vi oss utviklingsarbeid med utredninger og kulturvernplaner. 

Organisasjon

Planer og rapporter

For ansatte