Hopp til hovedinnhold
 /

20 museer med 30 besøkssteder

MiA - Museene i Akershus er et konsolidert museum med en samling av 20 museer, 30 besøkssteder og flere kompetansesentere, som utgjør Akershus fylkes største kulturinstitusjon.

Hvert museum tilbyr særegne opplevelser

Vi er Akershus' største gruppering av museer, med et helt unikt mangfold av nære opplevelser – nær deg. Med besøkssteder både vest- syd- og nord for Oslo – til og med ett midt i Oslo, er det aldri lang vei å reise.

Våre museer spenner fra kystkultur i Follo og Asker, til bugnende åkerlandskap midt i matfatet på Romerike og tømmerfløting i Norges Amazonas – våtmarksområdet Nordre Øyeren. Museene formidler alt fra økolag til vikinghistorie – til kunstnerliv og herskapelig rikmannsliv. 

MiA sin visjon er «kulturarv for framtida!»

Det innebærer en forpliktelse til å bevare og formidle kulturarven for kommende generasjoner. Det skal vi gjøre gjennom helhetlig samlingsutvikling, bærekraftig bevaring, relevant formidling og solid kunnskapsutvikling.  

MiA ønsker å fremme  stedstilhørighet og skape inkluderende møteplasser.

Møt menneskene i MiA

  • 1/1

Kompetanse

I tillegg til museenes utadrettede besøkstilbud, har vi kompetansesentre som tilbyr tjenester innen gjenstandshåndtering – forvaltning og konservering, bygningsforvaltning – vedlikehold og restaurering, fotobevaring og dokumentasjon, og forskningsoppdrag – både historiske og samtidige, formidlingsoppdrag for skole og foredrag for allmennheten. 

Vi lager også utstillinger og formidlingsopplegg knyttet til slike. I tillegg påtar vi oss utviklingsarbeid med utredninger og kulturvernplaner. 

Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1