<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
RS5242_alt_stor_jpg_sRGB_skjerm_1080p.jpg

Opplevelser med mening

Vi er Akershus største gruppering av museer, med et helt unikt mangfold av nære opplevelser – nær deg. Med besøkssteder både vest- syd- og nord for Oslo – til og med ett midt i Oslo, er det aldri lang vei å reise.

18 museer med 34 besøkssteder

MiA – Museene i Akershus – er et konsolidert museum med en samling av 18 museer, 34 besøkssteder og flere kompetansesentere. I dag utgjør MiA med sine 97 ansatte Akershus fylkes største kulturinstitusjon. 

Hvert museum tilbyr særegne opplevelser

Våre museer spenner fra kystkultur i Follo og Asker, til bugnende åkerlandskap midt i matfatet på Romerike og tømmerfløting i Norges Amazonas – våtmarksområdet Nordre Øyeren. Museene formidler alt fra økolag til vikinghistorie – til kunstnerliv og herskapelig rikmannsliv. 

Museene skal ikke bare vise fortiden, men tilstreber også å være en aktiv del av utviklingen ved å gi publikum samtidsaktuelle opplevelser.

Se også

Kompetanse

I tillegg til museenes utadrettede besøkstilbud, har vi kompetansesentre som tilbyr  tjenester innenfor gjenstandshåndtering – forvaltning og konservering, bygningsforvaltning – vedlikehold og restaurering, fotobevaring og dokumentasjon, og forskningsoppdrag – både historiske og samtidige, formidlingsoppdrag for skole og foredrag for allmennheten. Vi lager også utstillinger og formidlingsopplegg knyttet til slike. I tillegg påtar vi oss utviklingsarbeid med utredninger og kulturvernplaner. 

Organisasjon

For ansatte