Hopp til hovedinnhold
 /

20 museer med 30 besøkssteder

MiA - Museene i Akershus er et konsolidert museum med en samling av 20 museer, 30 besøkssteder og flere kompetansesentere, som utgjør Viken fylkes største kulturinstitusjon.

Hvert museum tilbyr særegne opplevelser

Vi er Vikens største gruppering av museer, med et helt unikt mangfold av nære opplevelser – nær deg. Med besøkssteder både vest- syd- og nord for Oslo – til og med ett midt i Oslo, er det aldri lang vei å reise.

Våre museer spenner fra kystkultur i Follo og Asker, til bugnende åkerlandskap midt i matfatet på Romerike og tømmerfløting i Norges Amazonas – våtmarksområdet Nordre Øyeren. Museene formidler alt fra økolag til vikinghistorie – til kunstnerliv og herskapelig rikmannsliv. 

MiA sin visjon er at vi skal stå for «opplevelser som gir mening»

Det betyr at vi ønsker å utfordre våre egne og publikums forventning til hva et museum er. Når du besøker et MiA museum, skal det både være en opplevelse der og da, men også noe å lære eller bli inspirert av i ettertid. 

Vi har tro på at vi og våre gjester står bedre rustet til å forstå vår felles fremtid, gjennom museenes formidling av fortid og nåtid.

Møt menneskene i MiA

  • 1/1

Kompetanse

I tillegg til museenes utadrettede besøkstilbud, har vi kompetansesentre som tilbyr tjenester innen gjenstandshåndtering – forvaltning og konservering, bygningsforvaltning – vedlikehold og restaurering, fotobevaring og dokumentasjon, og forskningsoppdrag – både historiske og samtidige, formidlingsoppdrag for skole og foredrag for allmennheten. 

Vi lager også utstillinger og formidlingsopplegg knyttet til slike. I tillegg påtar vi oss utviklingsarbeid med utredninger og kulturvernplaner.