<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

MiAs styre

MiAs styre består av åtte medlemmer med varamedlemmer. Seks medlemmer velges av MiAs representantskap, og to oppnevnes av og blant museets faste personale. Styret i MiA har følgende sammensetning:

Styremedlemmer

Hanne Mæland, styreleder

Bjørn Aslak Loge

Dagfinn Sundsbø

Elisabeth Grændsen

Michelle Tisdel

Astrid Galstad

Jonas Nordby, ansattvalgt

Kristine Kandal-Ilagsmoen, ansattvalgt

Varamedlemmer

Seynab Mikalsen

Vetle Bo Saga

Åse Margrete Røisland

Thore Ottar Vestby

Roger Jensen

Unn Pedersen

Marit Gjermundrød, ansattvalgt

Katja Nicolaysen, ansattvalgt

Finn ut mer