Hopp til hovedinnhold

MiAs styre

MiAs styre består av åtte medlemmer med varamedlemmer. Seks medlemmer velges av MiAs representantskap, og to oppnevnes av og blant museets faste personale. Styret i MiA har følgende sammensetning:

Styremedlemmer

Hanne Mæland, styreleder

Elisabeth Grændsen

Astrid Galstad

Knut Nafstad

Unn Pedersen

Jonas Nordby, ansattvalgt

Anniken Hesselberg, ansattvalgt

Varamedlemmer

Ellen Johanne Lerberg

Oddvar Igland

Siri Hov Eggen

Morten Tvedt

André Brunvoll, ansattvalgt

Kristine Kandal-Ilagsmoen, ansattvalgt

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1