Hopp til hovedinnhold

MiAs styre

MiAs styre består av åtte medlemmer med varamedlemmer. Seks medlemmer velges av MiAs representantskap, og to oppnevnes av og blant museets faste personale. Styret i MiA har følgende sammensetning:

Styremedlemmer

Hanne Mæland, styreleder

Elisabeth Grændsen

Astrid Galstad

Knut Nafstad

Unn Pedersen

Morten Vollset

Jonas Nordby, ansattvalgt

Kristine Kandal-Ilagsmoen, ansattvalgt

Varamedlemmer

Roger Evjen

Ellen Johanne Lerberg

Oddvar Igland

Julie Finckenhagen Sandli

Siri Hov Eggen

Morten Tvedt

Marit Gjermundrød, ansattvalgt

Margret Lie Wessel, ansattvalgt