Samlinger og kompetanse

Museenes samlinger er krevende å ta vare på. Det samme gjelder bygninger som er eiet både av private og det offentlige. Å ta vare på gamle håndverk er også en viktig oppgave. Museene i Akershus har derfor flere avdelinger med hver sine spesialfelt.

Kompetansesentre