<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Kompetansesentre


MiAs avdelinger som ivaretar museenes samlinger, bygninger og gammelt håndverk:

Museumstjenesten

Faglig enhet i MiA som arbeider med forskning, innsamling og dokumentasjon, bevaring og samlingsforvaltning, utvikling og utstillingsproduksjon.