Hopp til hovedinnhold
 /

MiAs kompetansesentre ivaretar museenes samlinger, bygninger og gammelt håndverk.


Faglig enhet i MiA som arbeider med forskning, innsamling og dokumentasjon, bevaring og samlingsforvaltning, utvikling og utstillingsproduksjon.

Befaringer og kurs for håndverkere og private eiere.

Opplæringskontor for tradisjonelle håndverksfag.