<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Digitalisering av MiAs samlinger

I samarbeid med Nasjonalbiblioteket

Kort fortalt

  • Hvem? Nasjonalbiblioteket og MiA - Museene i Akershus
  • Hva? Pilotprosjekt: MiAs fotosamling og audiovisuelle kulturhistoriske materiale

  • Hvorfor? Utvikle modell og metode, som kan benyttes til fremtidig digitalisering av andre museers samlinger, samt for god oppbevaring av materialet og gjøre det tilgjengelig for publikum

Vil du vite mer?

Kontakt vår kommunikasjonsavdeling.


Følg med videre