<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Sparebankstiftelsen støtter restaurering av maleri av Henrik Wergeland på Stein skole

På Stein skole, Nes samlinger, henger et stort fondmaleri av Henrik Wergeland av Reidar Aulie. Bildet har tittelen "I natt red`n Henrik forbi" og det kom til skolen i 1937 og trengte etterhvert restaurering. Sparebankstiftelsen har ved en gavetildeling støttet den omfattende restaureringen av maleriet som fant sted høsten 2018 og våren 2019.

Eventyrskolen

 • I natt red`n Henrik forbi. Olje på lerret. Utført av Reidar Aulie til Stein skole. Bildet er bygd på et dikt av Ingeborg Refling Hagen. Foto Øivind Möller Bakken, MiA. (Foto/Photo)
  I natt red`n Henrik forbi. Olje på lerret. Utført av Reidar Aulie til Stein skole. Bildet er bygd på et dikt av Ingeborg Refling Hagen. Foto Øivind Möller Bakken, MiA.

Stein skole fra 1912 ser ut til å være en alminnelig landsens folkeskole der den ligger ved Kongsvingerveien. Men det alminnelige ytre skjuler et ualminnelig indre. Stein skole kalles gjerne «Eventyrskolen» og utsmykningen her er et eventyr. Eventyrskolen ble skapt på 1930-tallet. Ideen bak var at kunsten skulle inspirere elevene til å yte sitt beste. Initiativet kom fra skolens mangeårige lærer Erling Elverhøi og forfatter Ingeborg Refling Hagen. De fikk mobilisert sine kunstnervenner Reidar Aulie, Dagfin Werenskiold, Birgit Abrahamsen, Karl Teigen og Per Teigen m.fl. til å være med. Henrik Sørensen og Arnstein Arneberg bidro som fargekonsulenter på skolen.

Ingeborg Refling Hagen ønsket å revitalisere Henrik Wergelands forfatterskap for nye generasjoner. Reidar Aulie fikk oppdraget med å synliggjøre Wergeland for barna i form av et stort fondmaleri som fyller hele bakveggen i et av klasserommene. Bildet heter I natt red’n Henrik forbi og viser Wergeland som såmannen. Han strør, fra hesteryggen, frø og blomster i sitt fotefar til glede for barna som kan plukke blomster i Wergelands spor.  

Restaureringsbehov

 • Det er mye som skal planlegges og flyttes på før restaurering av maleriet. Tenkepause for malerikonservator Anne Milnes. Foto: MiA (Foto/Photo)
  Det er mye som skal planlegges og flyttes på før restaurering av maleriet. Tenkepause for malerikonservator Anne Milnes. Foto: MiA

Maleriet måler 2.5 x 6 meter og er utført i olje på lerret. Lerretet er montert på en blindramme og montert til veggen med lister. Maleriet var dårlig spent på rammeverket og hadde derfor en del deformasjoner på lerretet. Både lerret og malingslag viste skader og svakheter. I nedre del var det også slitasjeskader. Det var dessuten behov for å rense maleriet for overflatesmuss.

Restaurering

 • Maleriet er løs fra veggen. MiA-ansatte er del av støttekorpset. Foto: MiA. (Foto/Photo)
  Maleriet er løs fra veggen. MiA-ansatte er del av støttekorpset. Foto: MiA.

Malerikonservatorene Anne Milnes og Katrine Scharffenberg har høsten 2018 og våren 2019 restaurert bildet. Maleriet ble tatt ned fra veggen, demontert fra den gamle blindramma og spent opp på en ny ramme. Før bildet ble tatt ned, ble det festet forsidebeskyttelse med japanpapir på områder av maleriet med løs maling. Maleriet ble lagt med forsiden ned på arbeidsbordet. Behandling av rifter og hull ble utført fra baksiden av bildet. Overkant og underkant av bildet ble kantdublert på baksiden med ubehandlet lerret av lin for å få bredere oppstrammingskanter ved remontering på ny blindramme. 

 • Maleriet er nede fra veggen, parat til å bli lagt på bordet. Foto: MiA. (Foto/Photo)
  Maleriet er nede fra veggen, parat til å bli lagt på bordet. Foto: MiA.

Før oppspenning av maleriet på blindramma ble en «loose-lining» av lin spent på den nye blindramma. Maleriet ble deretter vendt med forsiden opp. Løse malingslag ble stabilisert og bildet ble renset. Maleriet ble så festet til veggen igjen med nye beslag og skruer i øvre kant av blindramma. Med kyndig snekkerhjelp fra Udnes Bygg ble hjørnekasser og listverk i rommet tilpasset i forhold til maleriet.

 • Bottom up! Helga Stangeby, Lara Teso Calvo og Katrine Scharffenberg undersøker blindrammen. Maleriet er trygt plassert på arbeidsbordet med blindramma opp. Arbeidet kan begynne for malerikonservatorene. (Foto/Photo)
  Bottom up! Helga Stangeby, Lara Teso Calvo og Katrine Scharffenberg undersøker blindrammen. Maleriet er trygt plassert på arbeidsbordet med blindramma opp. Arbeidet kan begynne for malerikonservatorene.

Maleriets størrelse og det faktum at mye av arbeidet måtte utføres fra baksiden, ga store utfordringer, for det betydde at maleriet måtte ned fra veggen for å bli restaurert. Det var utelukket å ta bildet ut av huset, så klasserommet ble gjort om til restaureringsatelier. Deler av takarmaturen med de hvite skolekuplene ble demontert. En støttegruppe fra MiA ble mobilisert til å holde- og løfte maleriet med blindramma ned fra veggen, svinge det rundt uten å slå opp i taket og legge det med baksiden opp på arbeidsbordet. Like spennende og utfordrende var det å få bildet tilbake på veggen igjen etter utført restaureringsarbeid på bak- og forsiden av bildet.

 • Malerikonservator Katrine Scharffenberg utfører konsolidering og reparasjon av hull og rifter mens maleriet ligger på bordet. Foto: Anne Milnes. (Foto/Photo)
  Malerikonservator Katrine Scharffenberg utfører konsolidering og reparasjon av hull og rifter mens maleriet ligger på bordet. Foto: Anne Milnes.
 • Remontering og hjørnekasse samt fintilpasning av listverk utført av Udnes Bygg. Foto: Anne Milnes. (Foto/Photo)
  Remontering og hjørnekasse samt fintilpasning av listverk utført av Udnes Bygg. Foto: Anne Milnes.

Oppdagelse

Under arbeidet ble det også gjort en interessant oppdagelse av Nicky Deavin-Myhre, kafeansvarlig på museet. Hun var med å demontere bildet og observerte da et stempel fra Kunstnernes Hus på blindramma. På Nasjonalbiblioteket fikk hun hjelp og fant ut at maleriet hadde vært på utstilling på Kunstnernes Hus i mars 1939. Reidar Aulie stilte ut malerier der det året sammen med seks franske billedhoggere. Historien om hvordan bildet ble brakt fra Stein skole til Kunstnernes Hus har vi dessverre ikke.

 • Maleriet er tilbake på fondveggen. En glad arbeidsgruppe foran verket. Foto: MiA. (Foto/Photo)
  Maleriet er tilbake på fondveggen. En glad arbeidsgruppe foran verket. Foto: MiA.

Takk til

Restaureringsarbeidet ble muliggjort takket være økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen, Nes kommune, Raumnes historielag og Stein skoles venneforening

Tekst: Berit Anderson, konservator NMF/Interiørarkitekt MNIL, MiA-Museumstjenesten.

Publisert: 27.06.2019