Hopp til hovedinnhold

Bensinstasjoner i Akershus


Museumstjenesten gjennomfører i 2016-18 et prosjekt, der vi fotodokumenterer alle bensinstasjoners eksteriører i Akershus fylke, samler inn gjenstander og lager en bok om bensinstasjoner i fortid og nåtid.

Nå har boken kommet!

Med Bensinstasjonsboken forteller MiA - Museene i Akershus historien om bensinstasjonene langs veinettet rundt Oslo. Vi besøker både gamle og nye stasjoner, verksteder, butikker og vaskehaller og vi følger utviklingen i bensinselskapenes rivalisering og oppkjøp av hverandre. 

Boken er rikt illustrert, og viser bensinstasjonenes designkonsepter, arkitektur og varemerkebygging gjennom tidene. Boken er skrevet av konservatorene Kirsten Linde og Petter Tønder Jakobsen. Fotografiene er fra museenes og arkivenes samlinger sammen med en nåtidig fotodokumentasjon utført av fotograf Øivind Möller Bakken.

Kjøp boken

Bestill Bensinstasjonsboken på post@mia.no.

Boken koster 250,- (porto 130,- kommer i tillegg). Betales via Vipps til nummer 71796 (Museumsfabrikken Strømmen) eller faktureres (da tilkommer 35,- i fakturagebyr).

Boken er til salgs hos flere MiA museer:

samt følgende museer:

 • 1/10
 • 2/10
 • 3/10
 • 4/10
 • 5/10
 • 6/10
 • 7/10
 • 8/10
 • 9/10
 • 10/10

Bakgrunn for prosjektet

Bensinstasjonene er en velkjent del av bebyggelsen langs motorveien, på bygda og i bynære strøk. De første bensinstasjonene kom i 1920-årene og siden da har stasjonene utviklet og forandret seg i takt med den øvrige samfunnsutviklingen. I løpet av 1900-tallet steg antallet bensinstasjoner i Norge til nesten 5000 på det meste, i dag finnes det i underkant av 1600, hvorav ca. 140 i Akershus. Hvert tiår lanseres det nye designkonsepter for velkjente merker og det kommer til nye bensinfirma. Et eksempel for 2016 var at alle Statoilstasjonene byttet logo til Circle K i løpet av våren.


MiA – Museene i Akershus har som oppgave å innsamle og dokumentere fra samtiden, slik at vi kan vise vårt publikum i fremtiden, «hvordan det så ut» i begynnelsen av 2000-årene. Akershus er i dag ett av de områdene i landet hvor samfunnsendringene skjer raskest. Vi betrakter bensinstasjonen på hjørnet, eller langs veien, som en vanlig del av byen eller stedets liv, og plutselig blir stasjonen forandret, eller den flyttes til et annet sted for at gi plass for en annen bygning på tomten.

MiA startet i 2015 et treårig forskningsprosjekt «Urbane prosesser i Akershus gjennom 500 år», der vi ser på historiske utviklingstrekk som har formet fylket og beskriver de utfordringene Akershus har som et urbant og mangfoldig vekstsamfunn i dag. Bensinstasjonene utvikling i området er en liten brikke i det samlete bilde, men en ikke uvesentlig del.

Fotodokumentasjon og innsamling

I 2016 ble alle Statoilstasjonene endret til Circle K stasjoner. Vi har fotodokumentert tre Statoilstasjoner slik de så ut før endringen både inne og ute med bensinpumper, skilt, varer, butikkbetjening, vaskehall m.m. Samtidig har vi foretatt en innsamling av store Statoilskilt og mindre gjenstander med Statoillogo.

MiAs bensinstasjonsprosjekt består primært i en fotodokumentasjon av bensinstasjoner i Akershus fylke. Vi ønsker så vidt mulig å foreta en enklere fotodokumentasjon på 2-4 oversiktsbilder/eksteriør av samtlige bensinstasjoner, et antall på ca. 140. Utover det ønsker vi å gjennomfører en mer detaljert fotodokumentasjon bestående av både eksteriør og interiør og med detaljfotografier av 3 utvalgte stasjoner.

Vi ønsker også å samle inn salgsartikler fra bensinstasjonene med merkevarelogo. Vanligvis blir plastflasker med olje, kaffebegre med firmalogo og diverse skilt og reklamer ikke tatt vare på.  Vi ønsker å innsamle mange av disse tingene slik at de kan brukes i fremtidens museumsutstillinger.

MiA utgir løpende hefter, artikler og bøker om Akershus fylkes historie og samtid. Vi planlegger å gi ut et hefte med bilder og tekst om bensinstasjoner langs veier og gater med nye og gamle bilder av bensinstasjoner og med glimt fra bensinstasjonenes historie. 

Historisk riss

De første oljebrønnene ble boret rundt 1860 i Nord-Amerika. I løpet av få år økte produksjonen voldsomt, og oljen var i 1872 USAs fjerde viktigste eksportvare. De første årtiene ble olje brukt til bl.a. smøremiddel og lampeolje til den nyutviklede parafinlampen. Da det elektriske lyset ble oppfunnet ble behovet for parafin redusert, men en ny oppfinnelse skulle vise seg å kunne ta over, nemlig forbrenningsmotoren, og da i særlig grad bilen. Etter at Henry Ford begynte å masseprodusere biler rundt 1910 og utover ble markedet for oljeprodukter sterkt voksende. Et resultat av dette var bensinstasjonen.

Bensin ble til å begynne med solgt fra fat i landhandler, fargehandler og andre forretninger, fylt på bilen med kanner og trakt.  Etter hvert kom enkle håndpumper montert på bensinfatet og etter hvert kom frittstående pumper med nedgravde tanker. Egne bensinstasjoner kom først i byene utover på 1920-tallet.

De store oljeselskapene etablerte seg i Norge, enten ved datterselskaper eller som medeiere i norske selskaper. Det første var Standard Oil etter hvert kalt ESSO, som etablerte seg i Bergen i 1890 (Vestlandske Petroleumscompgni) og i Christiania i 1892 (Østlandske Petroleumscompagni). Shell kom i 1912, Mobil i 1918, BP i 1920, Texaco i 1930.

De første bensinstasjonene så ut som små templer i nyklassisistisk stil, som tak over pumpene. I løpet av 1930-tallet ble funkis-stilen tatt i bruk og det ble bygget både smørehall og vaskehall. Bensinstasjonen leverte ikke bare bensin og olje, men også service, vask og sågar et eget verksted. Stasjonene fikk design og skilt med merkevarens logo og farger. Dette startet i byer og tettsteder og spredte seg til stasjonene på landsbygda som også ble preget av de internasjonale logoene til Esso, Shell, BP, Texaco, Caltex, Fina, Gulf og Mobil.

Med tiden ble kjeder kjøpt opp av andre og skilt og design ble endret. Dette har vært en kontinuerlig prosess. Esso het i Norge opprinnelig Tiger, siden Standard, og fra 1939 Esso. Shell har beholdt navnet fra 1912 og kjøpte i 1978 opp bensinstasjonskjeden Gulf og i 1999 det belgiske Fina. Bensinstasjonskjeden Statoil, het opprinnelig Mil, deretter BP frem til 1976, da det norske oljeselskapet Statoil kjøpte BPs forhandlerkjede sammen med bensinstasjonskjedene Hydro og OK og endret navn til NOROL. I 1991 ble navnet endret til Statoil og i 1992 ble Mobil stasjonene kjøpt opp. Det siste er at Statoil i 2016 endrer navn til Circle K etter oppkjøp fra kanadiske Couche-Tard.

Deltakelse i internasjonale konferanser og formidling av prosjektet

I juni 2018 presenterte MiA sitt prosjekt Bensinstasjoner i Akershus ved en EOGAN (European Oil and Gas Archives Nettwork) konferanse i Stavanger.

I november 2018 holdt MiA en presentasjon om tekniske nyskapninger på bensinstasjoner: "Gasoline Stations in Akershus - Innovations and technical developments" på The seventh Norwegian Conference on the History of Science i Oslo.

Historiequiz

 • Reklame for Elefant Benzin. Foto: Statsarkivet i Stavanger.

MiA deltok i Arendalsuken 2019 med en historietime-quiz om bensinstasjoner i samarbeid med Drivstoff Norge. Her kunne tilhørende prøve seg på spørsmål om bensinstasjonselskaper, logoer, tankanlegg i Oslofjorden, pumper, bilvaskemaskiner og mange andre spennende temaer samtidig med at de fikk en gøyal historietime.

Vi har også laget en quiz som du kan prøve deg på her!

Etterlysning

Har du reklameartikler eller andre gjenstander med logo fra bensinstasjoner liggende i et kott eller på loftet hjemme? 
Vi samler inn gjenstander med relasjon til bensinstasjoner i forbindelse med vårt prosjekt. Vi er interessert i reklameartikler, skilt, bokser, kanner, dunker, veikart, leker, kontorartikler, kopper og arbeidsklær med logo. 

Ta gjerne kontakt med MiA på tlf. 47471980 eller post@mia.no 

English Summery

Gasoline stations in Akershus

In 2016 MiA - Museene i Akershus initiated a photographic documentation of all gasoline stations in the county of Akershus. The motivation for starting the project was the sale of Statoil Fuel & Retail to the Canadian company Alimentation Couche-Tard. A business transfer that would change the lay-out of all Statoil stations into Circle K stations and mean the ending of an era were Statoil advertising signs and gasoline stations were common all over the country.

MiA plans to produce a publication in 2018 presenting the results from the project both containing a historical and a contemporary approach to gasoline stations in Akershus. The project implies both the use of existing photoarchives and the creating of new photographic material.

MiAs collections counts the aerial photoarchives of the company Widerøe and numerous photoarchives from municipalities in Akershus. Many historic photos of gasoline stations from these archives and related images from Norsk Olje- og Gassarkiv has formed the basis for the historical research in the project.

In the spring 2016 a number of 142 gasoline stations of all brands were documented with exterior photos. The project also included a detailed documentation of three Statoil stations with interiors, advertising elements, pumping plants, workshop and laundry halls and photos of the staff. We also collected Statoil items, especially advertising signs and labeled products.

We look upon our documentation project as a further development of our photo archives as well as in a perspective of the future. The gasoline retail market is under great change in Norway both in relation to the development within kiosk and fastfood but also the transition to electric cars. The contemporary photo material we have created will hopefully be of value for future researchers and audience.

Ta gjerne kontakt med oss

Konservator Kirsten Linde tlf. 404 292 53kirsten.linde@mia.no