<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
Foto av hender som peker på et kart.

Finn oss

  • Kart som viser adkomst til Fetsund lenser

Fetsund lenser ligger i Fetsund ved Glomma, 8 km øst for Lillestrøm langs RV22 og 20km fra Oslo. 

Bil

Kjør riksvei 22 til Fetsund. Avkjøring til Fetsund lenser er merket fra riksveien. Vi har gode parkeringsmuligheter. Parkering kr. 20,- i museets åpningstid.

Buss

Rute 470 og 480 fra Lillestrøm og Bjørkelangen. Avstigning på Herredshuset.

Rute 490 fra Lillestrøm og Trøgstad. Avstigning på Herredshuset eller Fetsund stasjon.

Tog

Linje 14 - Kongsvingerbanen bruker 19 minutter fra Oslo S, 6 minutter fra Lillestrøm og 1 time fra Konsvinger. Avstigning på Nerdrum stasjon eller Fetsund stasjon. Gangvei langs elva fra Fetsund stasjon ca. 8 minutter til Fetsund lenser.

Sykkel

Fetsund lenser er godt egnet til å besøke med sykkel. Fra Lillestrøm er det helt flatt og stort sett sammenhengende sykkelvei helt frem til oss. 

Båt

Gjestebrygge med fortøyningsmuligheter for småbåter ligger like nord for museumsområdet. Ved anløp nordfra gå inn vest for lensene. Ved anløp sydfra gå mellom flåtene og merkebøyene, ved enden av flåtene sving mot land og gå videre mellom retteanlegget og kaia. Se skisse nedenfor.
  • satelittbilde over tømmersorteringsanlegget
    1/1

Kart

GPS koordinator: 32V wgs84 N:6644601, Ø:620295