<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Tømmerfløting

Skogs- og trelastindustrien var lenge Norges viktigste virksomhet og tømmer var den største eksportvaren, som fisket og oljeindustrien ble senere. Her kan du lese mer om tømmerfløtinga i Norge.