Hopp til hovedinnhold

Gammelt foto av fem personer som står ved siden av hverandre i en hage. En mann i midten og to kvinner på hver side.

Kvinnehistorie ved Fetsund lenser

Fra det ble bestemt at driften av Fetsund lenser skulle legges ned, har det blitt gjort et stort arbeid med å samle inn og dokumentere historier og arkivmateriale for å sikre anleggets historie for fremtiden. Vi har god oversikt over arbeids- og boforhold, produksjonslinjer, statistikk, protokoller og diverse bildemateriale, men i all hovedsak fra et mannsdominert perspektiv. Med den positive utviklingen i kjønns- og mangfoldsforskning de siste 30 årene, ser vi et stort potensialt i å bredde ut dokumentasjonen om tømmerfløtningshistorien.

Kjønns- og mangfoldsperspektivene er lite dokumentert og formidlet, dette vil derfor være et av museets fokusområder fremover.

Mangfoldsprosjektet

Våren 2022 startet Fetsund lenser et nytt forsknings- og formidlingsprosjekt som skal gå over flere år. Med arbeidstittelen «Mangfoldsprosjektet» er formålet å dokumentere og formidle et utvidet bilde av historien, om sosialhistorien og den immaterielle kulturarven.

Først ut er kvinnehistorien. Vi skal dokumentere og formidle kvinners liv og hverdag, barndom og oppvekst, samt den øvrige historien til samfunnet som Fetsund lenser var, og er, en del av.

Mange av de ansatte ved tømmersorteringsanlegget var tilreisende fra områder rundt Fet og Sørum. Hvordan ble lokalsamfunnene i Setskog, Solør, Odalen og Nes påvirket av at mennene reiste ut på sesongarbeid mens kvinnene ble igjen hjemme med gård og hus? Dette skal vi også se nærmere på.   

  • Gammelt foto av barn som leker i snøen.

Mennene som jobbet ved elva var del av en sosial kontekst, og vi ser mot mor, søster, tante, kone, kjæreste, datter. Hvordan var livene og hverdagen til disse kvinnene? Hvordan så dagene deres ut? Hva opptok dem? Jobbet de? I så fall hvor og med hva? Hva slags mat lagde de? Og hva gjorde barna?

Dette er spørsmål vi skal belyse og løfte frem i vår formidling, både i form av utstillinger, arrangementer og kanskje vil du finne lokale oppskrifter og historier også relatert til maten vi serverer på Fetsund lenser.

Samarbeidspartnere

I oppstartfasen av dette prosjektet har vi samarbeidet med Memoar – organisasjon for muntlig historie og Universitetet i Sørøst Norge (USN). Memoar har bidratt med sin kompetanse på innsamling av muntlig historie og bistått i kursene som ble avholdt i 2022. USN bidrar med fagkompetanse på området matkultur og kvinnearbeid. 

Fetsund lenseminneforening er en viktig samarbeidspartner som bidrar med kunnskap og engasjerte frivillige. 

I tillegg er også våre ansattes deltakelse i Museumsnettverk for Kvinnehistorie viktig for vårt videre arbeid. 

Vi vil høre din historie

«Men min historie er da ikke viktig?» kan mange tenke. 

Jo, din historie er viktig. Og din historie kan være med på å fyll hullene og bidra til et større mangfold i både lokale og nasjonale historie.

  • Foto av tre personer i et rom. To kvinner sitter ved et bord, den ene intervjuer den andre. Et kamera på bordet filmer hendelsen. En mann står i bakgrunnen.

Studio 1

For å legge til rette for innsamling av muntlig historie har vi satt opp et intervjustudio i 2. etg i Bestyrerboligen på Lund. Her kan man avtale bruk av lokalet for å gjennomføre intervjuer knyttet til denne innsamlingsprosessen. 

​Gikk du glipp av kurset i innsamling av muntlig historie? Eller ønsker du heller å bli intervjuet av en av våre ansatte? Ta kontakt med vår fagkonsulent Maren Rogstad som kan veilede om bruk av kamerautstyr, intervjuteknikk og annet.

Innsamlingsportal for oppskrifter og bilder

Som en del av innsamlingsarbeidet ønsker vi å samle inn matoppskrifter og minner knyttet til mat og måltid. Den lokale matkulturen sier mye om tilgangen på råvarer, idealer og måltidsordningen. For mange var det vanlig å holde både gris, høns og kaniner for eget matauk, og grønnsakshager var en selvfølgelig i de fleste hjem. Dette påvirket også hvilken mat som havnet på bordet. Vi ønsker å samle inn historier knyttet til matkultur, matauk, tilberedning og måltider. Vil du dele en oppskrift eller et minne med oss? Her kan du sende inn oppskrifter.

Har du bilder du vil dele med oss fra tiden da Fetsund lenser var i drift? Vi ønsker bilder av kvinner i arbeid, i sosiale lag, på bærtur eller andre situasjoner som kan gi oss et bredere bilde av livet deres. Har du bilder, ønsker vi at du kontakter oss da vi trenger en avtale på bruksrettigheter.

Kommende arrangementer

Følg med på vår side Hva skjer? for kommende arrangement og andre formidlingstilbud.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1